”Vi vill se kvotering av kvinnor till styrelserna”

Karriär
Text:
Publicerad

27,5 procent av mellancheferna, 12 procent av vd:arna och 2,4 procent av börs-vd:arna är kvinnor. Så ser det ut, svart på vitt, enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer 2013 som presenterades i dag.

”Jag har arbetat med de här frågorna i 40 år, och blir mörkrädd varje gång jag ser den här statistiken. Det är allvarligt att vi inte har kommit längre”, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag ställer Ledarna därför ett krav på kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser.

”Det finns mycket företagen och verksamheterna själva kan göra för att fler kvinnor ska vilja nå toppositionerna. Men det räcker inte. Det behövs också politik”, skriver Annika Elias i debattartikeln.

På ett frukostseminarium om jämställdhetsbarometern på tisdagsmorgonen fick hon medhåll av Maria Hemström Hemmingson, som är huvudsekreterare i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet.
”Det är inte delegationens åsikt, men min egen synpunkt är att det behövs kvotering. Forskningen har visat att det finns en kausalitet mellan fler kvinnor i styrelserna och andelen kvinnliga chefer i bolaget.”

Hon poängterade också att Sverige ligger illa till globalt när det kommer till kvinnlig representation på ledningsnivå. Hon tror att det kommer att drabba svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt i framtiden.
”Vi inte se detta som enbart en rättvisefråga. Vi har helt enkelt inte råd att hantera den kompetens kvinnor besitter på det här sättet ur ett globalt perspektiv.”

Hon tror inte att det finns så få kvinnliga toppchefer på grund av att företagen är ”elaka”.
”Nej, det ligger bara djupt inneboende i varje människa att man vill rekrytera någon som är lik en själv.”

Jämställdhetsbarometern visar också att kvinnliga chefer tjänar i genomsnitt 2 000 kr mindre än män i månaden, 38 000 kronor jämfört med 40 000 kronor.

Lovisa Sterner, vd på talangnätverket och rekryteringskonsulten Nova Agentum märker att trenden är densamma bland de unga talangerna. Enligt hennes statistik har de kvinnliga talangerna en månadslön som i genomsnitt är 8 000 kronor lägre än männens. Trots att de har samma utbildning och liknande erfarenhet.
Men hon har också sett ljuspunkter.
”Kvinnor börjar söka sig till företag där man tydligt lönesätter medarbetarna efter prestation och resultat. Där sticker kvinnornas löner snabbt iväg.”

Mer statistik från Ledarnas jämställdhetsbarometer:

Andel kvinnor på olika chefsnivåer
Första linjens chefer 42,4 procent
Mellanchefer 27,5 procent
Vd (verkschefer eller liknande) 12 procent
Vd (Stockholmsbörsen) 2,4 procent

Andel kvinnor bland Sveriges chefer per bransch:
Tillverkning, gruvor, kraftverk, jordbruk mm 17 procent
Byggnation 9 procent
Handel 30 procent
Privata tjänstenäringar 31 procent
Vård, omsorg, sociala tjänster, utbildning, offentlig förvaltning 67 procent

Andel kvinnor bland Sveriges chefer per län:
Högst
Uppsala län 37,7 procent
Gotlands län 36,7 procent
Stockholms län 36,5 procent

Lägst
Värmlands län 31,4 procent
Kronobergs län 30,2 procent
Jönköpings län 27,4 procent

Läs hela jämställdhetsbarometern 2013 här

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.