Välmående medarbetare ger högre lönsamhet

Har du medarbetare som mår bra på arbetsplatsen? Grattis! Det leder till ökad lönsamhet, visar en ny undersökning.

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En ung man knyter nävarna i en segergest och ser euforisk ut. Bakom sig har han en blå tegelvägg.

När Brilliant Future analyserat 155 000 medarbetarenkäter från 51 organisationer i Sverige står det klart att medarbetarnas välmående, bra relationer och ledningens förtroende tydligt hänger ihop med en verksamhets finansiella resultat. 

Det starkaste sambandet är ledningens förmåga att kommunicera med sina medarbetare. Dessa organisationer har 18 procentenheter högre lönsamhet jämfört med företag där internkommunikationen inte fungerar. 

De företagsledare som har medarbetarnas öra och hjärta är 16 procentenheter mer lönsamma jämfört med de organisationer där medarbetarna saknar förtroende för ledningen.

”Nyckeln till en organisations framgång är medarbetarna. Ledningsgruppens roll för medarbetarnas prestation är väldigt viktig. Att lyckas linjera ett helt bolag, ingjuta förtroende genom att visa att man har en tydlig väg framåt, och få med alla på den vägen är avgörande. Lyckas man med detta blir medarbetarna interna ambassadörer som agerar på ett sätt som skapar engagemang, lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden. Genom att mäta och analysera den här typen av data är det möjligt agera på insikter om vad som kan förbättras i den egna organisationen”, säger Sofie Johansson, affärsområdesansvarig för medarbetarupplevelse. 

På en övergripande nivå ser man i analysen att medarbetarna trivsel och välbefinnande avspeglar sig på det finansiella resultatet. En bra arbetsmiljö sett till stress, återhämtning, konflikter, påverkansmöjligheter och respekt från chefen ger en ökad lönsamhet med 14 procentenheter jämfört med organisationer med dålig arbetsmiljö. 

”Chefen har en avgörande roll i att skapa en arbetsmiljö där medarbetare och organisationer kan växa och nå uppsatta mål – en konfliktfri arbetsmiljö där medarbetare känner sig respekterade, upplever att de kan påverka sin arbetssituation och där man också får stöd, möjlighet till återhämtning och där man ha ren rimlig stressnivå”, säger Sofie Johansson.

Här är fyra nycklar till ökad lönsamhet enligt deras analys.

1. En stark ledningsgrupp som kommunicerar väl och har medarbetarnas förtroende. 

2. Möjlighet till utveckling. 

Organisationer som satsar på medarbetarnas utveckling är mer lönsamma.

3. Gynnsam och stressfri arbetsmiljö

Där medarbetarna har rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, kan framföra åsikter och påverka sin situation, har låg stressnivå och möjlighet till återhämtning samt har en arbetsplats som präglas av gott samarbete istället för konflikt.

4. Lojala medarbetare och interna ambassadörer

Organisationer med lojala medarbetare och interna ambassadörer är mer lönsamma. Lojaliteten har också ett tydligt positivt samband med lönsamhet.

Studien är baserad på data från medarbetarundersökningar från Brilliants databas (från 2019 och 2020) och finansiella nyckeltal från Bisnode (från 2020) där man tittat på avkastning på totalt kapital vilket är ett mått på lönsamhet.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.