Tips: Så kan chefen börja jobba med AI

Bara var femte chef uppger att AI används i den egna verksamheten idag, visar en ny undersökning från Ledarna. ”Mognaden är lägre än vad vi trodde – men stressen kring AI är överdriven”, säger Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörsforum och författare till undersökningsrapporten. Här är några tips för hur man kan börja implementera AI – och lära sig mer.

Verksamhetsutveckling
Publicerad

48 procent av cheferna i undersökningen tror att AI kommer att påverka nästan alla jobb som finns idag, men bara en liten del av jobben kommer att automatiseras. Det visar en undersökning bland drygt 5000 chefer som Ledarna gjort tillsammans med Novus.

”Efterfrågan är viktig för hur vi använder tekniken. Det är de icke-rutinbaserade jobben som blir kvar”, säger Joakim Wernberg på ett seminarium i samband med att undersökningen presenterades.

AI-mognaden på svenska arbetsplatser är relativt låg – något som dock inte bör få gemene chef att andas ut och slappna av, enligt Aurore Belfrage, tech-investerare, entreprenör och en av paneldeltagarna under seminariet.

”Sverige behöver den mognaden, inte minst ur ett globalt perspektiv,” säger hon och hänvisar till framtida behov av till exempel avancerad teknik inom sjukvård baserad på svensk värdegrund.

Så hur bör man då gå tillväga om man vill implementera AI i sin organisation? En av tabellerna i undersökningen beskriver detta i sina frågeställningar och är baserad på Google Brains rekommendationer (AI Transformation Playbook).

”Resultatet visar att det inte bara handlar om att köpa den senaste tekniken. Vi måste också anpassa organisationerna för att använda den”, säger Joakim Wernberg.

AI Transformation Playbook

Bedriv pilotprojekt för att vinna momentum. Identifiera ett eller flera projekt med klart definierade mätbara mål.

Bygg ett inhouse-team för AI. Bör rapportera till ledningen.

Tillhandahåll bred AI-träning. En möjlig startpunkt – att uppmana alla medarbetare att gå gratiskursen Elements of AI, som finska staten utformat för sina medborgare?

Utveckla en strategi för AI. Var i organisationen kan AI skapa värde?

Utveckla intern och extern kommunikation. Insikter är nyckeln för att stilla eventuell oro för att AI ska ta över jobben.

Källa: Medium.com

När det gäller fördelar med AI är cheferna oense. Ju högre chef, desto högre förväntningar har man på AI:s främjande roll för organisationen, till exempel när det gäller ökad produktivitet, besparingar och att minska arbetsbördan, visar undersökningen.

”Det är verkligen ett kvitto på att man måste kommunicera detta mellan chefsnivåerna,” säger Joakim Wernberg.

När det gäller vad som hindrar cheferna att implementera AI är de däremot överens. Kompetensbrist hos chefer och medarbetare är det största hindret, menar 50 procent.

Paneldeltagaren Shahan Lilja, vd och grundare av Mavenoid, tror också att AI kan komma att spela en viktig roll just i kompetensutvecklingen.

”AI kommer bli viktigt för att lära snabbt. Om 3-5 år är det mainstream att boosta inlärning med hjälp av AI. Det räcker inte längre med att vara lång, snygg och trevlig för att vara chef,” säger han.

Hur ska man då göra med de som slår ifrån sig och inte tycker att de behöver befatta sig med AI?

”Visa på insikter, som folk kan ta till sig och känna att de kan göra ännu bättre business med,” säger Stina Andersson, COO på Axel Johnson och utsedd till Framtidens kvinnliga ledare tidigare i år.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.