Tio råd för att klara en nedgång

Okategoriserade
Text: Redaktionen
Publicerad

I tider av oro behövs det en chef som står stadigt. Det bästa du kan göra för din grupp är att förse den med rätt information. Och om du inte har den informationen får du kräva den av din chef. Nu om inte annars prövas din tydlighet. Klarar du av att vara rak och tydlig även när budskapet är negativt?
Förbered dig på några år när du inte kan gömma dig på rummet utan verkligen kommer att behövas för att hjälpa medarbetarna att hålla motivationen och effektiviteten uppe.

Per Agélii, vd på Connecta, tillhör dem som har erfarenhet från it-kraschen. När han 2002 anställdes av företaget, som då hette Adcore, var det nära konkurs. Tillsammans med den övriga ledningen bantade han antalet anställda från 450 till 200.
”Då var jag helt otränad för den typen av verksamhet”, säger han.
”Vi tvingades till hårda nedskärningar för att överleva.”
Nu vill han att alla inom företaget ska vara förberedda på en nedgång.
”Trots att det bara var fem år sedan it-branschen var i kris och Sverige i en lågkonjunktur finns det chefer som bara har erfarenhet av uppgång”, säger Per Agélii.
Överst på Connectas lista med åtgärder som ska klara företaget genom en lågkonjunktur finns betydelsen av en gemensam värdegrund.
Ett annat sätt att få in krismedvetande i organisationen är att ha en stor andel prestationsbaserad lön. Det gör att lönebeskedet direkt avslöjar hur det går för företaget och skapar en kollektiv medvetenhet om kostnader och intäkter. Det gör det lättare att dra i bromsen i god tid.
”Vi lyfter också fram ledarskapet på bekostnad av chefskap eftersom ledarna är bäst på att få med sig medarbetarna vid svåra förändringar”, säger Per Agélii.

Tio punkter för att klara en nedgång:

1. Bygg verksamheten på gemensamma värderingar
En stark kultur och en gemensam värdegrund lockar rätt personer och ger ett gemensamt sätt att tänka i arbetsvardagen. När det blir tuffare tider kommer det att bidra till mer fokuserade arbetsinsatser hos alla på bolaget.
 
2. Lär av din egen och andras historia
Ingen lärare är så bra som dina tidigare misstag. Våga därför se tillbaka och använda erfarenheter från förr. Dokumentera och dra lärdomar som man ofta påminns om. Bygg in erfarenheterna i kulturen och i all träning.

3. Fokusera mer på ledarskap än chefskap

I sämre tider blir ledarna viktigare än cheferna eftersom det är de som verkligen får med sig medarbetarna i svåra förändringar.
 
4. Träning i stället för utbildning
I en lågkonjunktur gäller att alla vet hur de ska tänka och agera. Men rätt beteenden skapas dock inte på konferenser, utan genom regelbunden, uthållig och upplevelsebaserad träning.
 
5. Låt alla dela framgång och risk
Företagets utveckling är något som alla medarbetare kan påverka – låt det märkas i lönekuvertet i form av en prestationsbaserad löneandel. Den visar när det går bra och dåligt. På så vis skapas en kollektiv medvetenhet om kostnader och intäkter, både i upp- och nedgång.
 
6. Rekrytera inte bara på kompetens
Personlighet och inställning är minst lika viktigt som rätt kompetens. Detta blir extra viktigt när tiderna blir sämre, eftersom allas förmåga att samarbeta då ställs på sin spets.

7. Släpp aldrig kostnadskontrollen
Det är lätt att öppna plånboken när det går bra. Och visst ska segrar och framgångar firas ordentligt. Men det är farligt att vänja organisationen vid ett högt kostnadsläge. Var därför öppen och rak med vad som gäller, och varför vissa kostnader trots allt tas. Börja framför allt dra i bromsen i god tid när sämre tider kan tänkas stå för dörren.
 
8.  Använd symbolåtgärder
Det finns alltid små förändringar och käpphästar som gör stor skillnad för medarbetarnas syn på centrala frågor. Ett exempel är att låta medarbetarna betala kostnaden för privatsamtal på mobilen. De påminns varje månad om att de själva påverkar bolagets totala kostnadsbild.
 
9. Fokusera på kunden
I slutändan är det kunden som avgör hur väl företaget står sig i en konjunkturnedgång. Arbeta därför målmedvetet på att få alla i organisationen att ha kunden i fokus, och förstå bolagets kundstrategier.
 
10. Gå från ord till handling kräver mod
Vid en konjunkturnedgång gäller det att organisationen har ett arbetssätt som kan ställa om snabbt – att gå från ord till handling. Den som tar de modiga besluten först kommer klara sig bäst. 
Källa: Connecta

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden