Talangerna: Det får oss att stanna – och att fly

Vilket ledarskap får talangerna att stanna på – eller lämna – ett företag? Det har Chef frågat tre unga talanger, som nyligen prisats för sitt ledarskap av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Motivation
Text:
Publicerad
Foto: Magnus Fröderberg

Mariam Johansson, förstalärare på Jensen Gymnasium i Stockholm

Mariam Johansson har gått Elektras utbildning för Sharaf hjältinnor, kurserna Värdebaserat ledarskap och Värsta fördomen i Scouternas regi och varit mentor i programmet Mentor Sverige. Vinnare av kompassrosen i kategorin offentlig verksamhet.

Har du någon gång lämnat ett jobb på grund av ledarskapet?

”Ja, för några år sedan lämnade jag en arbetsplats där chefen prioriterade bort väsentliga delar av verksamheten, inte såg våra behov som anställda och öppet favoriserade lärare (däribland mig). Jag valde att lämna efter en månad.”

Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Konungens Stiftelse Ungt ledarskap varje år. Stipendiet gårtill  tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Vad tror du är viktiga punkter för att företag ska kunna locka och behålla talanger? 

”För min egen del är det två aspekter som är viktiga – vidareutveckling och att bli sedd. Att man inte behöver byta arbetsplats för att utvecklas vidare i karriären utan att få den möjligheten av sin chef. Att, om jag är skicklig, erkännas som skicklig för de bra saker jag gör oavsett min unga ålder.”

Hannah Stanton, förebild och ledare i ideella organisationer i Malmö

Hannah Stanton var med och påverkade i förhandlingarna om FN:s hållbarhetsmål i frågorna utbildning och jämställdhet. I hemkommunen Malmö är hon en eldsjäl i flyktingmottagandet och är kommunikationsstrateg på Lunds kommun och på TheGoals.org. Vinnare av Kompassrosen i kategorin ideell verksamhet.

Har du någon gång lämnat ett företag på grund av dåligt ledarskap? 

”Nej, men valt att stanna kvar och hitta lösningar på grund av att en chef är väldigt bra.”

Vad fick dig att stanna?

”Min chef på kommunen såg mitt behov att utvecklas vidare efter fem år, för att uppnå min fulla potential. Hon låter mig vara tjänstledig och prova nytt jobb på 80% samtidigt som hon erbjuder mig spännande och utvecklande projekt att fortsätta driva och vara med i. På så sätt gör jag bäst nytta utifrån min kompetens på två ställen.

Vad är viktigaste ledaregenskapen för att locka och behålla talanger som du? 

”Att leva som en lär – ett värderingsstyrt arbetssätt som är genuint och äkta. Mod att våga göra nytt och annorlunda när det krävs, liksom att se till att ha en mångfald inom organisationen. Och sist men inte minst: ha en nyfikenhet inför framtiden.”

Emma Knaggård Wendt, vd och grundare för produktionsbolaget Edutainar

Emma Knaggård Wendt har tidigare haft styrelseuppdrag i Mattecentrum och Företagarna och är ordförande i Ung Cancer. Vinnare av Kompassrosen i kategorin näringsliv.

Du har i din karriär lämnat jobb på grund av dåligt ledarskap. Vad var det som fick dig att lämna?

”Ja, jag har många gånger inom näringslivet fått uppleva när målet om högre chefstitlar tar över grundvärderingen om varför man som ledare vill göra skillnadFrämsta anledningen att jag lämnade var att chefen inte kunde hantera engagerade medarbetare. Viljan att leda andra fanns tyvärr inte heller.”

Vad är viktigast som chef att kunna erbjuda för att locka – och behålla unga talanger? 

”Vi behöver vara mer proaktiva när det gäller att locka nästa generations talanger och se förbi det klassiska cv:t för att verkligen upptäcka vad varje person utfört i sin roll.

Jag tror att näringslivet och chefer skulle må bra utav att tappa sina talanger för att alltid vara på tårna och att vilja utveckla sitt ledarskap.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden