Svenska chefer: 18 lärdomar – från finanskrisen 2008

Det är över tio år sedan vi hade vår senaste djupa långkonjunktur. Nu tror många experter att vi är på väg mot en ny. Här delar svenska chefer med sig av sina lärdomar från finanskrisen 2008.

Krisledarskap
Publicerad

1) Informera

Var tydlig och transparent. Göm dig inte. Möt oron. Involvera medarbetarna.

2) Sluta inte tro på dig själv som chef

Och fortsätt tro på din verksamhet!

3) Håll ut!

Ta en sak i taget. Allt löser sig så småningom.

4) Jobba effektivare

Lågkonjunktur får en att fundera på om man jobbar rätt. Genom att utföra saker effektivare sparar man arbetskraft vilket är till nytta i högkonjunkturer som följer.

5) Fega inte ur!

Ledare löper hela tiden en risk att sätta sitt arbete på spel. Denna risk får inte skapa fega och beslutsfattiga ledare.

6) Dra inte ner för mycket.

Du kan köra slut på dina medarbetare.

7) Våga utbilda

Utbildning av personalen gör att företaget står starkt när det vänder.

8) Hjälp trygghetsnarkomanerna

Passa på att hjälpa trygghets­narkomanerna i organisationen till ett nytt mindset, där ständiga förbättringar är normaltillståndet.

9) Marknadsför mer

Öka i stället för att minska marknadsföringsinsatserna.

10) Var redo 

Förbered med handlingsplaner, så att du kan behålla kontrollen och skapa lugn.

11) Förädla och förfina

Se det som en chans att förädla och förfina produkter och tjänster och skala bort det som inte ger ett mervärde.

12) Bromsa inte

Det går lika dåligt att bromsa sig genom en lågkonjunktur, som det går att bromsa sig upp för en uppförsbacke.

13) Tro inte på allt

Rusa inte iväg och tro på alla domedagsprofetior. Gör noggranna konsekvens­analyser och granska kritiskt den
information du får till dig.

14) Var positiv

Blås inte upp situationen utan försök behålla en positiv inställning. En negativ syn skapar rädsla och dödar
kreativiteten.

15) Höj kvaliteten

Förebyggande kvalitetsarbete är bästa försäkringen mot att drabbas i en lågkonjunktur. Nedgången drabbar dem med lägst kvalitet hårdast.

16) Sitt still i båten

Sitt i båten. Om man får panik kan man snabbt rasera ”trust based management” och återgå till kontroll och rapportering. Det kan hämma verksamheten och försvåra för alla i organisationen.

17) Minimera oron

Kombinera hjärta och hjärna i ledarskapet för att minimera oro bland personalen. Skapa en vi-känsla som i ”Vi fixar det här”.

18) Fokusera på intäkter

Inför en annalkande lågkonjunktur bör man omprioritera resurser och arbetsuppgifter. Lyssna av marknaden. Jobba mer fokuserat på det som ger försäljnings­intäkter här och nu.

Fotnot: Svaren kom in från svenska chefer när Tidningen Chef gjorde undersökningen ”Är du rädd för en lågkonjunktur?” i nummer 3/2019.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden