Skakig omvärld – så påverkas vi på jobbet

Vikande konjunktur! Orolig omvärld! Ökning av varsel! ”Oron i omvärlden kan driva organisationer framåt” – enligt vd:n bakom ny rapport.

Arbetsmiljö
Publicerad

Rekordmånga svenskar känner att de gör skillnad på jobbet, tycker att arbetet är meningsfullt, är stolta över vad de åstadkommer på jobbet och bedömer sin arbetsplats som mycket bra.

Det framgår av rapporten Svenskar och Arbetet som bygger på en YouGov-undersökning som Great Place to Work låtit göra med medarbetare på svenska arbetsplatser i januari 2023.

Motsvarande undersökning gjordes 2021, 2019 och 2016. Resultatet är tydligt, menar Jeanette Bergvall, vd för Great Place to Work i ett pressmeddelande.

Svenskar både trivs bättre på jobbet och känner sig mer engagerade i arbetsuppgifterna.

”Vi ser två möjliga orsaker. Dels tar allt fler organisationer medarbetarnas engagemang på största allvar. Dels kan oron i omvärlden driva organisationer framåt. De tvingas ställa om och förändras i snabbare takt, vilket kan verka stimulerande”, säger Jeanette Bergvall.

Generation Z, medarbetare i åldern 18–25 år, är mest nöjda med uppskattningen för ett bra utfört jobb. De känner också störst tillit till att de skulle bli tagna på allvar om de berättade att de blivit orättvist behandlade.

”Det räcker inte längre med att erbjuda en marknadsmässig lön och andra förmåner. Som medarbetare vill man utvecklas och ha inflytande, känna sig sedd och uppleva mening på jobbet”, säger Jeanette Bergvall i en kommentar i rapporten.

Medarbetare i åldern 55–65 år, känner mest mening och stolthet på jobbet. Hela 77 procent instämmer i att ”arbetet är meningsfullt” –  jämfört med 60 procent av personerna under 30 år.

Dessutom går det att se en tydlig koppling mellan engagerade medarbetare och högre vinster.

De företag och organisationer som av medarbetarna anses vara Sveriges bästa arbetsplatser har 57 procent högre vinstmarginaler än övriga svenska företag.

I undersökningen framkommer också att chefer kan bli bättre på att satsa på arbetsplatskulturen.

Exempelvis svarar bara 50 procent att deras chefer visar uppskattning för bra utfört arbete. Endast 46 procent uppger att cheferna undviker favorisering och lever som de lär. 48 procent tycker att ledningen är ett gott föredöme för verksamheten.

”Vi ser att när högsta ledningen verkligen bestämmer sig för att systematiskt jobba med arbetsplatskulturen, med råd och stöttning till cheferna, då ger det resultat”, kommenterar Jeanette Bergvall.

OM UNDERSÖKNINGEN

• Utfördes av YouGov i januari 2023 med 1 015 medarbetare (18–64 år) på svenska arbetsplatser. Deltagarna fick ta ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

• Områdena är valda med utgångspunkt i Great Place to Works över 30-åriga forskning som visar att höga resultat inom dessa områden är grunden för att bygga lönsamma organisationer där medarbetarna är engagerade, innovativa och motiverade.

• Great Place to Work gjorde motsvarande undersökning 2021, 2019 och 2016.

• Deltagarna i årets undersökning fick också svara på ett antal frågor om distansarbete samt ta ställning till om konjunkturutvecklingen ökat deras oro för att förlora jobbet. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden