Så sätter du lön

Karriär
Text: Redaktionen
Publicerad

I takt med att allt fler företag, myndigheter och organisationer går över till individuella löner väger chefens synpunkter tyngre för medarbetarnas löner. Det ökar ytterligare trycket på dig.

Lön är ett laddat begrepp. Den lön du sätter på en medarbetare kommer automatiskt att uppfattas som ett betyg inte bara på arbetsprestationerna, utan också som ditt omdöme om människan.

När du ska sätta lön är det därför viktigt att komma ihåg att det är varje medarbetares arbetsprestation som ska bedömas – inget annat. Dessutom kommer du att ha ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket betyder att du inte kommer att bli populär hos alla. Den chef som inser detta från början, har redan kommit en bra bit på väg.

Ditt bästa stöd i löneprocessen är en tydlig och genomtänkt lönepolicy för arbetsplatsen. Lönepolicyn ska dessutom vara väl förankrad och känd bland alla anställda.

En verksamhets lönemodell talar om vad den vill med lönebildningen, medan lönepolicyn är en strategi för vad som ska belönas i just din organisation. Utan lönepolicy vet du som ska löneförhandla inte hur medarbetarnas olika insatser ska belönas. Är det efter prestation, uppnådda mål, individuella egenskaper, eller vad? Om detta är oklart öppnar det för godtycke och osäkerhet – dina två värsta fiender i en löneprocess.

En bra lönepolicy måste därför anpassa sina kriterier så att de kan omsättas på alla befattningar i organisationen. Policyn ska också slå fast vilka kompetenser som krävs av medarbetarna för att verksamheten ska uppnå sina mål. Hit hör en skyldighet för ledningen att se till att deras löneförhandlande chefer verkligen får resurser, befogenheter och den utbildning som behövs för att uppnå ett bra resultat av löneförhandlingarna.

En lönepolicy ska alltså klargöra vad som ska belönas. Men hur belöningen ska se ut – det är ditt jobb att bestämma. Du ska göra prioriteringar och bedömningar av medarbetarnas prestationer. Och det är den bedömningen som upplevs som subjektiv. Lönepolicyn är ett stöd – men jobbet måste du göra själv.

Lönen bestäms som bekant inte bara av interna faktorer. För att kunna sätta rätt lön måste du känna till löneläget på marknaden. Till din hjälp tar du personalavdelningen – motorn i all lönesättning. Den ska ta fram hjälpmedel, verktyg och riktlinjer utifrån verksamhetens lönepolicy, lönestruktur och avtal. Den ska också analysera löneläget på marknaden, ta fram redskap för lönesättning och formulera föreskrifter för lönerevisionen. Kort sagt – det du inte själv kan göra ska du kunna kräva av personalavdelningen.

Ingen chef orkar igenom en löneprocess utan stöd av sin egen chef. Se till att du känner till vem du kan vända dig till. Genom att formulera problemen högt kommer du att definiera dig själv som chef. Och det är guld värt.

Liksom en mentor med erfarenhet av lönesamtal.

 

TÄNKVÄRT

Varning för ensam-fällan!

Att be om – och att få – stöd under löneprocessen är inte något tecken på svaghet, tvärtom. Genom att bolla tankar och idéer kommer du att få lättare att definiera dig själv i chefsrollen och se var svårigheterna ligger.

Man måste vara stark för att våga vara svag.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden