Så tar du vara på de unga talangerna

Framtiden ser ljus ut på ledarskapsfronten! En ny undersökning från Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap slår fast att det finns ett stort intresse för att leda bland unga. Men hur ska du som chef göra för att attrahera dessa förmågor? Ta del av studiens tips!

Karriär
Publicerad
Flera unga personer

Rapporten från Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap slår fast att så många som 8 av 10 unga kan se sig som ledare i framtiden.

”Det är något som går tvärtemot en vanlig föreställning om unga som spridits på senare år”, säger Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys.

Av rapporten framgår det också att 15-29 åringarna ser meningsfullhet, balans, möjlighet att påverka och utlopp för kreativiteten som egenskaper som skapar en drömarbetsplats. 64 procent av de tillfrågade vill arbeta med något som känns meningsfullt. Något annat som värderas högt är rättigheter för alla. Hög status på jobb prioriteras däremot långt ner på listan.

”Det blir tydligt att vi måste ta tillvara på ungas ledarkompetens om vi ska ha en chans att göra upp med våra stora samhällsproblem, de måste bara släppas in i maktens rum, och det hoppas jag att fler etablerade ledare inser” säger Ida Hennerdal, verksamhetsledare på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Hur ska då du som chef attrahera dessa förmågor och framtidens ledare?
Studien ger fem tips:

1. Var medveten om din roll som ambassadör!
Chefer och ledare inom en organisation är ansiktet utåt för den typ av ledarskap man marknadsför – hur du agerar i din roll påverkar om övriga anställda ser sig platsa som potentiella ledare.

2. Kommunicera att det är möjligt att förändra och påverka!
Unga som vill bli ledare drivs först och främst av en vilja att påverka och förändra sin verksamhet – var tydlig med att kommunicera denna möjlighet utåt i organisationen.

3. Peka på möjligheten som ledare att bidra till andra människors utveckling!
En annan vanlig drivkraft som unga uttrycker för att vilja bli chef är att få bidra till andra människors personliga utveckling. Kan din arbetsplats satsa på internutbildningar, eller avsätta tid för individuell coaching åt medarbetare?

4. Bevisa att ledare inte står ensamma när det blåser, och att det finns plats för misstag!
Många ser ledarskapsrollen som ensam och prestigefull – sträva i stället mot en arbetskultur som tillåter ledare att göra misstag och be om hjälp.

5. Arbeta med omvänt mentorskap och omvänd feedback!
Skicka signaler att ni värdesätter era anställdas perspektiv genom att låta talanger inom organisationen testa på att vara mentor åt en ledare inom företaget.

Om studien

Rapporten Ungdomsfokus görs för sjunde året i rad och bygger på en riksomfattande enkätundersökning med 1 000 respondenter i åldern 15-29 där 49 procent av de svarande är kvinnor, 49 procent är män, och två procent är annat. Årets enkät gick ut under perioden 7-11 januari 2022.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.