Så stöttar du de som jobbar kvar efter uppsägningar

Det finns starka känslor för chefen att hantera vid uppsägningar. Inte bara hos de som tvingas sluta – utan också hos de som jobbar kvar.

Ledarskap
Text: Chefakademin
Publicerad
Illustration där en stor chef med långa armar håller om små medarbetare på ett kontor.
Illustration: Kristin Lidström

Många chefer har under coronapandemin tvingats säga upp medarbetare. Det innebär svåra samtal, ofta med mycket känslor inblandade.

Men den känslomässigt tuffa tiden är inte över med den sista avtackningen. Då behöver chefen istället lägga fokus på de medarbetare som jobbar kvar, ofta med sorg och ibland med ilska över att deras vänner och kollegor har varit tvungna att sluta. I en artikel i Harward Business Review beskrivs det som en typ av ”survivor guilt”. För samtidigt med lättnaden över att själv ha jobbet kvar så bär många skuldkänslor gentemot de kollegor och vänner som har tvingats sluta. Varför fick jag vara kvar, men inte hon?

Oro över att själv stå på tur och över företagets framtid kan också vara jobbigt för medarbetare som är kvar efter uppsägningar.

De negativa känslorna kan bli än mer kännbara om vänner och kollegor som sagts upp inte upplevs få tillräckligt stort erkännande för den insats de har gjort för företaget

En amerikansk studie från Leadership IQ visar att 74 procent av medarbetare som är kvar efter uppsägningar menar att de har blivit mindre effektiva efter det att deras kollegor har sagts upp. 69 procent tycker att företaget de jobbar för levererar en sämre produkt/tjänst efter uppsägningarna. 87 procent uppger att de är mindre benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra och 61 procent upplever det som att framtiden ser dystrare ut för arbetsgivaren.

Utöver det känslomässigt svåra som chef, att genomföra uppsägningar och sedan hantera de oroliga och mindre motiverade medarbetare som jobbar kvar, så finns alltså dessutom en risk för försämrad effektivitet och att de förväntade besparingarna av uppsägningar inte blir så stora som beräknat.

Här är sju handfasta sätt för dig som chef att stötta medarbetare som är kvar efter uppsägningar:

1. Var öppen och tydlig med orsakerna bakom uppsägningarna.

2. Berätta om det stöd som uppsagda medarbetare får.

3. Slarva inte med avtackningen av kolleger som sägs upp.

4. Var extra synlig och tillgänglig för medarbetare.

5. Var tydlig med målet framåt och klargör varför det ni gör är viktigt.

6. Uppmuntra medarbetare att kontakta kolleger som behövt sluta.

7. Hör själv av dig till de som sagts upp för att visa att du och företaget bryr sig. Erbjud hjälp med sådant som kan behövas i jobbsökarsamanhang (referenser, kontakter, etc).

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.