Så skapar du en orädd organisation

Traditionell företagskultur — där det handlar om att passa in och komma överens — är dömd att misslyckas i den nya kunskapsekonomin. Framgång kräver istället ett flöde av idéer, nytt och kritiskt tänkande. Harvardforskaren Amy C Edmondson skriver i sin bok ”The Fearless Organization” om hur chefer skapar orädda organisationer.

Chefboken
Text: Björn Hedensjö
Publicerad

Vad exakt handlar ”The Fearless Organization” om?

Boken handlar om det som kallas psykologisk trygghet. Det är ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är. Begreppet har blivit välkänt först på senare år. Ett genombrott var när Google presenterade resultatet av en femårig studie om vad som gör vissa team i företaget mer framgångsrika än andra. Det visade sig att just psykologisk trygghet var den klart viktigaste framgångsfaktorn. Huvudpoängen är att en förutsättning för att lyckas som organisation i vår tid är ett klimat där inga röster förtrycks eller förlöjligas.

Varför ska chefer läsa boken?

Det är en väldigt väl underbyggd bok om vad som krävs för att skapa team där medarbetare mår och presterar bättre. Den innehåller också väldigt konkreta tips för hur man ska gå tillväga. Det är faktiskt en av de bättre och mer matnyttiga ledarskapsböcker jag läst.

Vad kan det handla om för konkreta tips?

Hela storyn hittar du som vanligt i Chefboken. Men exempelvis att det inte räcker att bara uppmuntra till öppenhet. Om medarbetarnas öppenhet bemöts med irritation, eller om inget händer efter att de påtalat fel, kommer initiativet att slå tillbaka. Även om du inte håller med och vill uttrycka det måste din första reaktion alltid vara tacksamhet över att medarbetaren delat med sig av sin åsikt.

Är författaren själv chef?

Nej, men professor på Harvard Business School och väldigt respekterad inom sitt fält, med mer än 20 års forskning om psykologisk trygghet. Hon sitter inte heller på några höga akademiska hästar, utan delar med sig av massor av goda och dåliga exempel från golvet i näringslivet.

Kan du säga något om vilka exempel det handlar om?

Till exempel en rejäl genomlysning av hur det fungerat på Nokia och hos Volkswagen. Jag ska inte ge bort för mycket men där handlade det inte om några förebilder direkt.

Är det en bok bara för toppchefer och vd:ar?

Nej, det är en bok för alla chefer. Det är dessutom en bok som alla i det moderna arbetslivet kan hitta mycket klokskap i. Men de handfasta verktygen är riktade till chefer.

Vad inspirerade dig mest?

Jag tyckte att det var extremt spännande att läsa om hur Google i praktiken jobbar med psykologisk trygghet.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden