Så skapar du en Netflix-kultur

Patty McCord är kvinnan bakom den speciella och framgångsrika kultur som bidragit till Netflixs succé. Nu kommer boken Powerful där hon avslöjar radikalt annorlunda sätt att leda människor. I månadens Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson tankarna bakom Netflix kultur.

Chefboken
Text: Redaktionen
Publicerad

Netflix företagskultur har blivit omskriven och kopieras av många start-ups och andra. Kulturen bygger på en kombination av frihet, ansvar och total öppenhet. Patty Mc Cord var tillsammans med företagets VD den som skapade kulturen. I Powerful: Building a culture of freedom and responsibilty berättar hon hur de gjort och vad kulturen går ut på.

Bland annat har de tagit bort alla policys, utvecklingssamtal och individuella planer. Utveckling ska ske i en öppen ärlig dialog varje dag – inte en gång per år. De har också vilda debatter om allt och förutsätter att alla är brutalt ärliga. De strävar också efter att ha rätt person i teamet. Den som inte längre har rätt kompetens för uppgiften får söka sig någon annanstans. ”Behandlar folk som vuxna individer som vill komma till jobbet och göra ett fantastiskt jobb”, uppmanar hon alla.

Vem ska läsa boken?

Alla som vill ha inspiration och nya tankar om ledarskap och företagskultur. Särskilt du som gillar att ifrågasätta gamla sanningar.

Hur kan jag som chef ha hjälp av boken?

Du får många tips och tankar om motivation, teamarbete och ledarskap. Du kan också få idéer om hur du kan förändra din egen verksamhet och ta bort byråkrati och meningslös administration.

Vad inspirerade dig mest i boken?

Deras tankar om brutal ärlighet och öppna debatter är spännande. Det kan förstås vara skrämmande med en sådan kultur i början. Men på sikt tror jag det är sunt att kunna vara ärlig, tydlig och öppen på ett respektfullt sätt. Det finns allt för mycket som inte sägs rakt ut i många organisationer, men som påverkar människor och resultatet negativt, just för att det sopas under mattan.

Vilken av tipsen skulle du vilja följa?

Jag skulle vilja ta de bort alla policys och regelverk som belastar organisationer och gör dem trögrörliga. På Netflix coachade de alla anställda på alla nivåer i att leva de grundläggande beteendena som kulturen byggde på. Det tror jag är smart. Det finns alldeles för många dokument med policys som ingen följer eller lever efter i praktiken.

Vad är mest provocerande?

Men den arbetsrätt och anställningstrygghet vi har i Sverige är delen om att låta människor sluta när företaget inte längre behöver deras kompetens inte rimlig. Jag kan förstå hennes grundtanke, men den kräver väldigt mycket av människor och samhället. Visst är det bra att alla tar eget ansvar för sin yrkesmässiga utveckling, men ett samhälle utan någon som helst anställningstrygghet blir osäkert för väldigt många.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden