Så lockar Microsoft tillbaka avhoppare

Att fånga kvalificerade medarbetare på en glödhet och snabbrörlig arbetsmarknad är inte alltid så lätt. Microsoft tar till nya grepp för att motivera tidigare anställda att återvända. Ett är att träna cheferna i empati.

Motivation
Publicerad
Foto: Magnus Liam Karlsson

Bristen på ”rätt” medarbetare utgör en rejäl huvudvärk för många branscher och företag i dagens brinnande högkonjunktur. Inom den svenska it-sektorn är rekryteringsbehovet hela 70 000 personer under de närmaste få åren, enligt ett branschlarm från It- och Telekomföretagen. Hur och var man ska hitta alla dessa människor är det ingen som riktigt vet.

Kompetensbristen har fått svenska Microsoft att inleda en satsning på att i större utsträckning locka tillbaka medarbetare som slutat.

”Jag tror att vi kan bygga stolthet, trygghet och större arbetsglädje genom att ta vara på den kraft som återvändarna utgör och för med sig”, säger Helena Sjöberg som är tech-företagets hr-chef i Sverige.

Arbetet med en lyckad återrekrytering börjar egentligen redan när någon säger upp sig, i form av en grundlig exit-intervju i flera steg där företaget försöker gå till botten med vad som ligger bakom, menar hon.

”Att vissa valt att gå vidare därför att de inte ansett sig haft rätt chef hör till sådant vi tagit lärdom av. Vad vi gör är att stärka chefsmusklerna, och i än högre grad säkerställa att rätt personer blir chefer, får rätt stöd och rätt förväntan ställda på sig.”

Som ett led i det arbetet har cheferna på svenska Microsoft deltagit i rollspel med riktiga skådespelare för att träna sig i kommunikation och tydlighet, och bättre förstå hur de uppfattas av medarbetarna.

”Inte minst viktigt handlar det om att utveckla sin empati. Och ja, empati går att träna fram”, säger Helena Sjöberg, som menar att den här typen av ledarskaps- och organisationsåtgärder kan få företaget att framstå i ett nytt och attraktivt ljus för såväl potentiella återvändare som andra.

Grundläggande för en lyckad återrekrytering är också att hålla kontakten med tidigare medarbetare:

”Får vi till ett respektfullt avslut finns alla förutsättningar för det. Rent konkret handlar det för vår del om ett livaktigt alumninätverk, som alla som slutar får ett erbjudande om att frivilligt ingå i. I ledningsgruppen arbetar vi också med att äta lunch eller på andra sätt fortsätta hålla kontakten med intressanta personer som slutat”, säger Helena Sjöberg.

Av de som årligen börjar på svenska Microsoft är fem-sex personer sådana som tidigare arbetat på företaget, motsvarande ungefär två procent.

”Kanske inte så jättemånga, men sammantaget ändå en framgång som de robusta exitintervjuerna och våra kontaktskapande åtgärder bidragit till, det är jag övertygad om”, säger Helena Sjöberg.

Tillbaka på företaget deltar varje återvändare i ett särskilt välkomstprogram för uppdatering, inte sällan skräddarsytt för vars och ens särskilda roll och behov.

Tech-världen är komplex och mycket hinner hända i organisationen på bara något år.

Samtidigt vill företaget gärna lära av återvändarnas nyförvärvade erfarenheter:

”Vi har ännu ingen metodisk process för att åstadkomma detta, men ser ändå hur chefer och arbetsgrupper drar nytta av återvändarnas nya perspektiv, hur arbetsklimatet blir mer dynamiskt när någon som varit borta ett tag utmanar genom att betrakta saker från nya och kanske oväntade håll.”

”Jag tror att vi har alla möjligheter att arbeta mer systematiskt kring detta”, säger Helena Sjöberg.

Helena Sjöberg tipsar

1 Robusta exit-intervjuer. För hög arbetsbörda, missnöje med chefen eller slut på karriärmöjligheterna? Genom att lära av slutintervjuerna och bygga en bättre organisation, ökar chansen att folk hittar tillbaka.

2 Håll kontakten. Aktiviteter, luncher och nätverkande med ”gamla” medarbetare är väsentligt för att organisationen ska hålla sig aktuell som potentiell arbetsgivare.

3 Tanka av. Ta vara på och lyft fram de fräscha erfarenheter som återvändarna för med sig. Nya perspektiv kan vara precis vad din arbetsplats behöver.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.