Så hanterar du medarbetarnas oro

Var femte stödsamtal på arbetsplatsen är kopplad till oro för kriget. Ökad närvaro och att uppmuntra till sociala sammanhang är rådet till dig som chef, enligt specialistpsykologen Anna Wickberg på Falck Healthcare.

Krisledarskap
Publicerad
Två händer som omsluter figurer av människor i papp

Många människor är rädda och oroliga på grund av den hotfulla krigssituationen i Ukraina. Två veckor efter krigsutbrottet handlade så mycket som var femte stödsamtal hos Previa och Falk Healthcare om denna oro.

”Det blev en rush av både chefer som ringde in om krisstöd och medarbetare som uttryckte sin oro. Många har släktingar kvar i Ukraina eller har själva flytt från ett krig men även många andra, som undrar hur ska det gå för Sverige, mår dåligt”, säger Anna Wickberg, specialistpsykolog på Falck Healthcare som är ett systerbolag till Previa.

Hon bedömer att ökningen av stödsamtal är betydligt större nu än vid pandemins inträde för två år sedan.

”Vi fick samtal då också, men det var inte samma akuta stress- och oropåslag. Nu är det alla typer av företag som vill att vi kommer ut och berättar hur man hanterar oro, och enskilda individer som vill ha stödsamtal”.

Maria-Pia Hope, vd på Vinge Advokatbyrå och nyligen utsedd till Årets Chef, berättar för Cissi Elwin i podden Chef Dilemma om hur mycket känslor det finns hos hennes medarbetare kring denna nya kris, med krig i Europa och den oro och osäkerhet som det innebär.

”Det är lite olika typer av oro. Allt från att: Vad händer nu med marknaden? Kommer alla transaktioner att dö över natten? Så illa är det ju inte riktigt, men att kommunicera kring det. Till säkerhetsläget här. Vad ska man tänka kring riskerna för Sverige och för oss?”, säger Maria-Pia Hope.

Det påverkar hennes medarbetare i stor utsträckning.

”Den här osäkerheten som vi levt med länge är svår att förhålla sig till. Det är svårt att jobba på som vanligt, när man i tankarna ofta är någon annanstans.”

Hon menar att det största dilemmat är att leda klokt genom detta. Att säkerställa återhämtning och att hantera den oro som finns. Dessutom är hon mån om att Vinge gör vad de kan för att hjälpa Ukraina och att de värnar det stora engagemang som finns hos medarbetare i den frågan.

Som chef är det viktigt att vara medveten om, och acceptera, att alla påverkas väldigt olika av situationen.

”Vi har alla olika grundförutsättningar att hantera osäkerheten som vi befinner oss i”, säger Anna Wickberg.

Oron tar sig en mängd olika uttryck. Framför allt visar det sig genom att man sover dåligt, tappar aptiten och har svårt att koncentrera sig på jobbet. Men det är också viktigt som chef att hålla ett extra öga på korttidsfrånvaro och de som jobbar hemifrån.

”Många som blir oroliga tenderar att dra sig undan, och väljer kanske att jobba hemma.”

Hör av dig oftare än vanligt, är Anna Wickbergs råd. Ställ frågor kring hur medarbetaren har det, hur hen upplever kriget i Ukraina, hur det påverkar och om hen behöver någon hjälp från dig eller organisationen.

Hög närvaro är a och o för chefen. Och att gynna de sociala sammanhangen.

”Köp fika lite oftare, föreslå gemensamma lunchpromenader. Hjälp medarbetarna att ta hand om varandra. Vi mår bra av att vara med andra människor under dessa omständigheter.”

De medarbetare som över tid är väldigt oroliga kan behöva ta hjälp utifrån. Det kan också finnas de som inte vill prata med sin chef och där kan en extern stödresurs vara bra att ha tillgång till.

”Om man märker att en medarbetare över tid är väldigt orolig och nästan lite forcerat pratar om kriget kan det vara bra att sträcka ut en hand ännu en gång. Om man tar hjälp tidigt behövs det inte en jätteinsats på 10-15 samtal utan det kan räcka med att få prata med någon utomstående vid ett enda tillfälle och få verktyg att hantera sin oro”, säger Anna Wickberg.

Råd till chefen kring sin egen och medarbetares oro

  1. Normalisera oro. Att känna oro på grund av kriget i Ukraina är helt normalt, oavsett om du och dina medarbetare är direkt berörda eller känner oro kring vad som händer i Europa och hur det kan komma att påverka er.
  2. Håll fast vid rutiner. Var noga med vila, äta och arbeta som tidigare. Det är vilsamt för hjärnan att ha en förutsägbarhet i vardagen och då kan dagliga rutiner vara extra viktigt när andra saker oroar.
  3. Pausa nyhetsflödet. Det är naturligt för oss människor att söka information när vi befinner oss i osäkra situationer. Om du och dina medarbetare ofta läser och uppdaterar nyhetsflödet på ett sätt som ökar på stressen, då kan det vara bra att dra ner på det eller ta en paus. Att hela tiden matas men information kan ge en falsk känsla av kontroll och är sällan hjälpsamt.
  4. Gör någonting konkret. Många mår bra av att kanalisera sin oro och göra något konkret. Ni kan gemensamt på arbetsplatsen ta initiativ till olika hjälpinsatser. Som att samla in kläder eller skänka pengar till hjälporganisationer.
  5. Var källkritisk. Det är otroligt viktigt att vara källkritisk i det stora flödet av nyheter och information som vi får tills oss varje dag. Skapar informationen och nyheterna starka känslor kan det vara lätt att tappa källkritiken. Man behöver vara medveten om vad informationsflödet gör med oss.
  6. Ta hjälp vid behov. Känner man att oron och stressen börjar ta över är det viktigt att ta hjälp utifrån. Det kan märkas på att ens arbete och relationer blir påverkade, man kan ha svårt att varva ner och man kanske upplever sömnsvårigheter. Se till att ni har extern hjälp som kan kopplas in när du eller dina medarbetare behöver prata om sin oro. Och informera medarbetarna om att denna stödresurs finns tillgänglig.
>

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.