Rapport: 8 av 10 upplever hög stress på jobbet

Nya rutiner ska etableras och en balans hittas i det nya normala efter pandemin. När &frankly i rapporten ”Employee Engagement 2022” redogör för medarbetarnas engagemang för Q4 2021 konstaterar vd:n Caroline Fjellner att man med undantag för ledarskapet ser en nedgång av samtliga drivkrafter.

Arbetsmiljö
Publicerad

”Världen är återigen i gungning”, skriver Caroline Fjellner, vd på &frankly när hon ska sammanfatta deras rapport som visar på medarbetarens engagemang för Q4 2021. Något hon lyfter är den psykiska ohälsan och vikten att gemensamt försöka vända den trenden. ”Jag vill hävda att vi som arbetsgivare har en särskilt viktig roll. Hur kan vi säkra att arbetet blir något vi lägger i den positiva vågskålen i stället för tvärtom?” frågar hon.

Att den är en ny arbetsvardag att förhålla sig till efter pandemin tas också upp när siffrorna redovisas gällande för hur stressade medarbetare är. De olika frågorna har i rapporten har besvarats av drygt 70 000 av &franklys kunder 2021.

8 av 10 upplever hög stress på jobbet, en hög siffra som inte förändrats nämnvärt under en längre tid, skrivs det i rapporten. Det råder heller ingen större skillnaden mellan hur chefer och medarbetare (utan ledningsansvar) upplever stressen.

1 av 3 svarar att de upplever stressen som negativ. Övriga svarar att de upplever den som positiv, vilket på kort sikt är ofarligt. Det är när den stressen blir långvarig som den blir skadlig.

Den främsta anledningen till stressen är tidsbrist. 70 procent av respondenterna ser tidsbristen som den enskild största orsaken till stress. ”Att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom avsatt tid är en grundförutsättning för att göra ett bra jobb och inte känna negativ stress”, konstateras det. Cirka 50 procent svarar också ”brist på kontroll” som näst största anledningen till att de känner stress. På tredje plats över vad som stressar hamnar ”dålig stämning”.

När 78 949 av &franklys kunder får säga sitt framkommer det att 3 av 10 inte tycker att laganda på arbetsplatsen var stark. Här finns faktorer så som den senaste tidens utmaningar att inte kunna ses fysiskt med.

”Direkt efter att pandemin bröt ut såg vi tydligt att lagandan sjönk. När vi nu kan mötas fysiskt igen hoppas vi att lagandan vänder uppåt. Att ha roligt tillsammans och lyfta fram lagkänslan kommer att bli otroligt viktigt”, skriver man i rapporten.

En utmaning som nu väntar många chefer och arbetsplatser när strukturerna för det nya arbetslivet börjar formas.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.