Därför är det viktigt med kunskap om din personlighet

Har du kunskap om din personlighet och hur den präglar din ledarstil? I boken Personlighet i arbetet vill Anders Sjöberg, forskare i psykologi, tillsammans med kollegerna Sofia Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall få oss att förstå hur personligheten påverkar oss på jobbet.

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Anders Sjöberg till vänster. Bild på två män som samtalar till höger.

Anders Sjöberg, vad är personlighet? 

”Det är inte samma sak som personlighetstester där du svarar på frågor och blir en färg. Personlighet är något du alltid har med dig och som kommer till uttryck på olika sätt i ditt beteende, när du interagerar med andra, i hur du tänker och känner. I vår forskning och i boken utgår vi från fem drag som vi alla har i större eller mindre utsträckning: målmedvetenhet, sympatiskhet, känslomässig stabilitet, öppenhet och extraversion. Vår individuella personlighet beror på var på skalan vi ligger på dessa olika traits, som man kallar det.”

Hur viktig är vår personlighet för framgång på jobbet?

”Inte tillnärmelsevis så viktig som kunskap och kompetens. Men till skillnad från kunskap som du kan förvärva har personlighet en starkt ärftlig komponent som får oss att tänka, känna och handla enligt vissa mönster. Det betyder inte att vi alltid gör det. Vi kan ändra vårt beteende eller hur vi tänker med hjälp av olika tekniker. Men det kräver en hel del energi och du kommer fortfarande att ha en centraltendens. Du kan exempelvis inte gå från att vara extremt introvert till extremt extrovert.”

Hur kan jag som chef använda mig av kunskapen i boken?

För en chef är det viktigt att ha kunskap om sin personlighet och hur det präglar ens ledarstil. Har du hög sympatiskhet och öppenhet så kommer du att uppfattas om vänlig och intresserad av andras idéer. Men risken är också att vissa ser dig som mesig eller obeslutsam. För hur medarbetarna uppfattar dig beror också på deras egen personlighet. Vi vill visa hur personlighet påverkar klimatet på arbetet, hur det påverkar hur du interagerar med medarbetare och kolleger interagerar med varandra. Boken är skriven för chefer, hr-personer och andra som vill fördjupa sig i det här.”

Personlighet i arbete

Boken Personlighet i arbete är skriven av Anders Sjöberg, Sofia Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall. Den är utgiven vid förlaget Natur och kultur.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden