Oplanerad tid gör dig innovativ

Trassel med intranätet, någon som ber dig ”kolla på en grej lite snabbt” och en uppblossande konflikt mellan medarbetare. Är din chefsvardag också fylld av oplanerat arbete? Bra – det gynnar nämligen innovationsförmågan, visar en ny avhandling.

Ledarskap
Publicerad
Kristina Sollander.

Det är Kristina Sollander vid Tekniska högskolan i Jönköping som studerat innovationsarbete i små och medelstora företag, och kommit fram till att hälften av ledarnas arbetstid är oplanerad. ’

Det vill säga fylld av uppgifter som cheferna inte väntat sig vid starten av arbetsdagen. Exempelvis hantering av maskinhaverier, konflikter och kunder eller kollegor som kommer och ”stör”.

Men faktum är att det oplanerade arbetet är av största vikt för lärandet och innovationsarbetet, visar avhandlingen.

”I det oplanerade arbetet sker mycket tyst kunskapsöverföring mellan individer, här startas spontana reflektioner, och konkreta idéer dyker upp från olika och ibland oväntade håll”, säger Kristina Sollander.

Kristina Sollander.

”I det oplanerade arbetet går också att identifiera ett mer intuitivt triggat arbete där ledaren följer sin intuition kring olika arbetsuppgifter, där det egna behovet av kunskap och reflektion får styra”, fortsätter hon.

Ett lyckat exempel på hur oplanerat arbete ledde till en innovation var när en medarbetare kom med en idé kring en produktionsprocess.

Tack vare att detta fångades upp kunde man tillverka en specialanpassad produkt mer lönsamt än ursprungligen tänkt.

”Efter att ha utvärderat utfallet ansågs det intressant att titta vidare på om detta skulle kunna tillämpas även på andra produkter”, säger Kristina Sollander.

Hennes rekommendation är att ledare bör omfamna det oplanerade arbetet, betrakta det som något värdefullt i stället för en störning. Skapa en tillåtande kultur, där de ”mjuka” värdena får plats och medarbetarna känner sig lyssnade till.

”Med andra ord, tillåt det oplanerade arbetet att ta plats i vardagen.”

Ett konkret tips är att avsätta luft i kalendern för oplanerat arbete, säger hon.

Luckor som med fördel kan användas för förutsättningslösa rundturer på arbetsplatsen för att fånga upp hur medarbetarna mår, en stunds snack kring fikabordet och ökade insikter i eventuella problem. För man vet aldrig när eller var de goda idéerna uppstår, eller från vem.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden