Högpresterande organisationer satsar på kompetensutveckling

Att kompetensutveckling är viktigt kan nog alla organisationer skriva under på. Nu visar en global undersökning från Cornerstone OnDemand att det som skiljer de högpresterande organisationerna från övriga är hur de investerar.

Verksamhetsutveckling
Publicerad

Vad är det som skiljer en framgångsrik organisation från en lågpresterande? Undersökningen “Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness” gjord av Cornerstone OnDemand ger en del av svaret.

När 1 800 medarbetare och mer än 800 företagsledare i Nordamerika, EMEA, Asien och Stillahavsområdet får säga sitt framgår det av resultatet att högpresterande organisationer, alltså de som har hög lönsamhet och låg personalomsättning, gör satsningar på kompetensutveckling som en strategi för att organisationen ska vara framgångsrik.

Slutsatserna är i korthet att:

• 72% av högpresterande organisationer säger att de kommer att prioritera kompetensutveckling under det kommande året och 47% har redan börjat.

• 34% av medelpresterande organisationer säger att de planerat att införa förändringar under det närmaste året och 33% säger att det kommer att ske inom tre år.

• I lågpresterande organisationer är det närmare tre gånger så sannolikt att investeringarna i utveckling avstannat, jämfört med högpresterande organisationer.

Det framgår även att det finns ett glapp mellan låg- och högpresterande organisationer när det gäller:

• Ledarskapsutveckling

• Intern rörlighet

• Medarbetarengagemang

• Förmåga att behålla talanger

• Värdet en nyrekryterad tillför verksamheten (Quality of hire)

• Mångfald och inkludering

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden