Ny studie: Medarbetarnas syn på chefernas ledarskap under pandemin

Från den 9 februari kommer de flesta av restriktionerna att vara ett minne blott! Efter en tid som både satt chefer och medarbetare på prov ber regeringen nu om planering av arbetsgivarna för en succesiv återgång till arbetsplatserna. Nu presenterar ManPowerGroup en undersökning som visar hur medarbetarna upplevt ditt ledarskap under pandemin och ger dig sina bästa tips på hur du tänka inför återgången till kontoret.

Arbetsmiljö
Publicerad

Under torsdagen meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) att merparten av de befintliga restriktionerna kommer hävas den 9 februari. Därmed ändras också förutsättningarna för hur vi väntas arbeta framöver. Under pressträffen önskade socialminister Lena Hallengren (S) en smidig och successiv övergång till arbetsplatserna för att undvika snabb smittspridning.

Efter en speciell tid för både chefer och medarbetare kanske du ställer dig frågan hur medarbetarna upplevt ditt agerande under pandemin? Majoriteten är nöjda enligt Sveriges största arbetslivsundersökning, Manpower Work Life, genomförd av ManpowerGroup.

Undersökningen har besvarats av 2 798 anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. På frågan ”hur tycker du att din chef har agerat under pandemin?” gavs följande svar:

27 procent anser att chefen agerat ”mycket bra” under pandemin

27 procent tycker att chefen agerat ”ganska bra” under pandemin

19 procent upplever agerande som ”varken bra eller dåligt”

8 procent svarar ”ganska dåligt”

6 procent svarar ”mycket dåligt”

”Det har sannerligen varit gott om utmaningar för chefer under pandemin, så det är ett styrkebesked att svenskarna är nöjda med chefens agerande. Bra utgångsläge inför den omställning vi nu står inför när restriktionerna hävs och vi ska hitta ett nytt läge med hybridarbete och anpassning till nya möjligheter och ändrade krav från medarbetare.”, säger Elisabeth Skol, HR-Direktör ManpowerGroup i Sverige.

Undersökningen visar även att:

20 procent upplever att relationen till chefen har påverkats positivt av distansarbetet, medan 15 procent tycker att den påverkats negativt.

51 procent uppger att de haft regelbundna samtal med sin chef under pandemins distansarbete, och 47 procent har fått frågor om sitt mående.

Knappt var tredje chef, 29 procent, har ställt frågor om ergonomin och arbetsmiljön i hemmet.

20 procent har blivit tillfrågade av sin chef om de vaccinerat sig.

86 procent är positivt inställda till en fortsatt möjlighet att arbeta på distans.

Elisabeth Skol tips inför återgången till kontoret

 1. Se över era arbetssätt
  Vad fungerade sämre under pandemin – och vilka möjligheter har öppnat sig? Låt inte gamla vanor begränsa er utan försök i stället ta vara på fördelarna med distansarbete och skapa en hybridmodell som passar er organisation.
 1. Gör kontoret till en attraktiv miljö
  Om ni vill att medarbetarna ska återvända till kontoret, sträva efter att utforma den fysiska arbetsplatsen så att den skapar mervärde för medarbetarna. En attraktiv arbetsmiljö kan bli en konkurrensfördel. Beskriv tydligt värdet i att arbeta tillsammans på plats, både för verksamheten och samhörigheten. Hur kan du skapa FoMO (Fear of Missing Out)?
 1. Bygg företagskulturen – oberoende av plats
  Med distansarbetande kollegor är det extra viktigt att skapa trygghet, bidra till samhörighet och försäkra sig om att alla känner sig sedda och delaktiga i verksamheten. Behåll och utveckla rutinerna för sociala kontakter i form av digitala avstämningar eller eftermiddagsfika, även om de flesta har återvänt till kontoret.
 1. Lyssna till medarbetarna
  Arbetslivsundersökningen Manpower Work Life visar att en stor majoritet av svenskarna uppskattar möjligheten att arbeta hemifrån, och att faktorer som flexibilitet, hälsa och kompetensutveckling blivit allt viktigare under pandemin. Går det även i framtiden att fokusera mer på vad medarbetarna levererar än var och när de arbetar? Ju mer du kan visa dig lyhörd för medarbetarnas önskemål, desto större möjligheter har du att behålla och rekrytera kompetens i framtiden.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden