Kungen: ”Hur kan ni som företagare guida oss till en bättre plats?”

När kungahusets stiftelse Global Child Forum släppte sin globala rapport om företags påverkan på barn visade sig resultaten vara högst oroande. Men Essity är ett föredöme bland svenska företag. De rankas högst när det kommer till att värna barns rättigheter.

Ledarskap
Publicerad

Kungahusets stiftelse Global Child Forum har genomfört världens största benchmarkstudie på företags påverkan på barn, i samarbete med Boston Consulting Group. De har granskat 310 av dagligvarubranschens största varumärke och på en tiogradig skala är den genomsnittliga poängen 4.4.

”Vi känner stor oro över att den här gigantiska sektorn, som globalt sett omsätter hela 18 biljon dollar, inte hanterar de mest angelägna barnfrågorna på ett systematiskt sätt. Även om till exempel 77 procent av företagen har en policy för barnarbete, redovisar bara 25 procent sin uppföljning och enbart 23 procent bedriver förebyggande eller åtgärdande program för att adressera sina problem”, säger Katarina Mellström, interim generalsekreterare, Global Child Forum.

Kunglig närvaro

Kungen, drottningen, kronprinsessan Viktoria och prinsessan Sofia närvarade vid den högtidliga sammankomsten i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet när rapportens resultat tillkännagavs.

I sitt inledningsanförande liknade kungen världens tillstånd och barns rättigheter vid det lilla dagsljus som finns i Sverige i december, och bad därför företagsledare att vara Polstjärnan.

”Hur kan ni som företagare guida oss till en bättre plats?”, frågade han de närvarande cheferna från storföretag som Samsung, TikTok, Swedbank, Astrazenica och Ikea.

Rapporten visar att färre än 10 procent av företagen i sektorn kan kategoriseras som ledare, vilket definieras som företag som har utvecklat och implementerat riktlinjer och metoder för att tackla organisationens inverkan på barn inom viktiga områden.

I Sverige utgörs ledarna av Essity och ICA-gruppen som rankas högst bland de svenska bolagen, medan danska Arla får högst resultat i Norden.

Globalt sett placerar sig Essity på en 37:e plats.

Nordens högst rankade daligvaruföretag (i barnrättsfrågor)

1. Arla Foods (7,4)

2. Essity (7,2)

3. Orkla (7,2)

4. ICA Gruppen (6,9)

5. Carlsberg (6,7)

6. Salling Group (6,4)

7. Danish Crown (5,5)

8. DLG Group (4,9)

9. Austevoll Seafood (4,4)

10. Norgesgruppen (4,1)

Källa: The State of Children’s Right and Business Sectorial Benchmark 2022. Företagen har betygsatts utifrån skalan 0-10, där 10 är bäst.

”Fundamentalt för vår framtid”

Joséphine Edwall Björklund, Senior Vice President Corporate Communications, som också var en av talarna, förklarade företagets engagemang efteråt:

”Barns rättigheter och välbefinnande är fundamentalt för vår framtid. Verktyg, ramverk, policy, noll tolerans mot barnarbete är en självklarhet hos oss och borde vara det för alla bolag idag. Våra hygien- och hälsolösningar kan dessutom motverka tabun, förhindra infektioner och rädda liv.”

Joséphine Edwall Björklund

Kan du ge något exempel på ert arbete?

”Vi såg tidigt hur sårbara unga flickor är. I många länder har de inte en aning om vad som händer i deras kroppar. En global hälsorapport som vi gjort visade att 40 procent av flickorna i vissa länder inte går i skolan när de har mens för att det inte finns bra toaletter – och då missar de sin skolgång. Därför åker vi ut i världen med våra produkter och utbildar om hygien och hälsa.”

Enligt Global Child Forums listning är ni bäst i Norden. Är det du som är kommunikationschef som är ansvarig för detta arbete på Essity?

”Oh nej, hela koncernledningen har sin del i detta, som sedan är utspritt på flera olika avdelningar. Många av våra medarbetare åker dessutom ut som volontärer. Så vi lever verkligen företagets syfte. Det är inget fluff.”

Har du något tips till de företagsledare som inte finner tid och resurser till att engagera sig i dessa frågor?

”Du kan inte göra allt. Det finns 17 olika hållbarhetsmål och du kan inte gå all in för dem.

Plocka några områden som ligger nära din verksamhet, där du vill göra en impact. Jobba med dem och se till att engagera medarbetarna.”

Om lågkonjunkturen medför att kostnader måste kapas, kommer ni då kunna fortsätta prioritera det här arbetet?

”Absolut, det är så integrerat i vårt arbetssätt. Mycket av utbildningarna vad gäller menstruation görs av varumärken som Libresse, med sina kampanjer och chattforum. Det ingår i deras ordinarie arbete och kommer inte att kapas. Det vi gör med United Nations Foundation och Unicef i Mexico handlar om vår kompetens. Det kommer vi inte heller att kapa. Hela ledningen har diskuterat det här och det är inte förhandlingsbart vad gäller de olika målen kopplade till People och Planet. Så nej, vi kommer inte att kompromissa.”

Tidigare i år gjorde Global Child Forum även en granskning av tech- och telecombranschen där norska Telenor kom på andra plats globalt sett.

Digitalt födelseregistreringsprojekt

Zainab Hussain Siddiqui, Vice President Sustainability, berättade i en panel om det digitala födelseregistreringsprojekt som Telenor medverkat i tillsammans med Unicef i Pakistan.

Zainab Hussain Siddiqui

På uppdrag av regeringen kunde de med hjälp av en mobilapp registrera 2,5 av de 60 miljoner barn som är oregistrerade i Pakistan, alltså människor som fötts in i världen utan möjlighet till sina rättigheter (och skyldigheter).

”Det ökar inkluderingen i samhället och digitaliserar en nyckelfunktion i en samhällstjänst. Det öppnar naturligtvis dörren för en mängd affärsmöjligheter för oss. Det sticker vi inte under stolen med. Det visar på värdet av teknologi och Telenors förmåga att på samhällsnivå framgångsrikt leverera en tjänst. Detta bygger tillit och förtroende för landets regering och samhället i stort inför andra möjligheter.”

Hennes råd för att förbättra situationen för världens barn och för att få in frågan i styrelserummet är;

”Om ni ser hållbarhet och ESG (Environment Social and Governance) som en kostnad eller ännu en grej för mycket att göra så är det kört. Vad ni behöver göra är att se värdet av en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle på lång sikt för er affär, och låta det återspegla sig som en del av er strategi. För så fort ni gör det bekräftar du att ni faktiskt förbättrar företagets resultat så fort ni skapar ansvarsfulla affärer. Det är inte den mediala snabba vägen. Det tar tid. Men det är också det som differentierar kortsiktiga verksamheter från de på riktigt rotade långsiktiga verksamheterna.”

BARNRÄTTSPRINCIPERNA FÖR FÖRETAG, enligt UNICEF (FN-organ)

1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.

2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.

3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.

4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.

5. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.

6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.

7. Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.

8. Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.

9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer.

10. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden