Hur översätter man prestation till pengar?

Hur översätter man prestation till pengar i lönesättningen? Chefs expert på lön, Peder Bertilsson, svarar.

Ekonomi
Publicerad

Det finns egentligen inga genvägar att hämta här utan du som chef behöver gå igenom två etapper för att skapa acceptans för den nya lönen.

1. Tillsammans går ni igenom lönepolicy samt den årliga löneöversynsplanen från ledningen och försöker skapa en gemensam förståelse för hur organisationen ser på lön. Detta görs med fördel innan lönesamtalets genomförande.

2. Under lönesamtalet presenterar du vad som ligger till grund för din bedömning. Du går igenom hur du upplever att medarbetaren har utfört sitt arbete. Du ska använda ett jag-budskap i din dialog med medarbetaren.

Verksamheten och medarbetarens uppdrag, mål och prestation ska vara i fokus. Stäm av dina tankar med medarbetaren. Avslutningsvis berättar du hur du har tänkt att belöna din medarbetare. Förhoppningsvis upplever medarbetaren att lönesamtalet och löneprocessen har gått till på ett juste sätt och därigenom finns det en acceptans för den nya lönen.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden