Egenskaperna rekryterare letar efter post-corona

Vilka personliga egenskaper letar arbetsgivarna efter post-corona? Och vad söker kandidaterna efter? En undersökning från Novare ger svar.

Karriär
Publicerad

Vad

En undersökning bland medarbetarna inom företagsgruppen Novare ger svar på vad arbetsgivarna söker efter post-corona. Det framkommer även vad kandidaterna värderar högst.

Nytta

Förståelse för vad arbetsgivare och kandidaters värderar högt efter pandemin kan exempelvis komma till nytta vid rekryteringar och arbetet med arbetsmiljön.
Fem personer i rad

”Driv” – det är den enskilt viktigaste egenskapen som kommer att premieras av rekryterarna i det nya arbetsliv som avtecknar sig efter coronakrisen. Det framgår av en undersökning bland medarbetarna inom företagsgruppen Novares olika rekryteringsbolag. Nära 60 procent av rekryterarna sätter drivet överst på önskelistan, en tydlig ökning med 20 procentenheter jämfört med en liknande undersökning som gjordes i slutet av 2019. Därefter följer ”kommunikativ” och ”pragmatisk” som de egenskaper som rekryterarna sätter främst.

”Det allra viktigaste för företag nu är chefer som lyckas se framåt och få med sig personalen, de bolag som tror på övervintring kommer inte ha någon framgång. För oss är drivet hos en chef alltid viktigt i en rekrytering men nu kan det vara skillnaden mellan att finnas kvar eller gå i konkurs”, kommenterar Fredrik Hillelson, vd på Novare i ett pressmeddelande om undersökningen.

Enligt undersökningen, som gjordes inför sommaren, har coronakrisen inneburit en stor förändring vad gäller de områden som företagen satsar mest på när det gäller rekrytering. På första plats ligger, som tidigare, digitalisering men på andra plats ligger nu försäljning och affärsutveckling där tidigare CSR och hållbarhet låg – de sistnämnda är områden som försvunnit från listan.

Även när det gäller vad kandidaterna värderar högst i val av jobb har covid 19-pandemin inneburit omprioriteringar. Idag efterfrågas stabila arbetsgivare allra mest. På andra plats kommer företagskulturen och på tredje plats kommer en bra chef. 2019 låg god företagskultur och företagsvärderingar i topp, följt av en bra chef och flexibla arbetstider.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden