Undersökning: Därför drömmer unga om att bli chefer

En dryg tredjedel av svenskarna drömmer om en chefsroll, visar en ny studie. Bland unga upp till 29 år är siffran ännu högre: Mer än hälften av dem vill bli chefer – och det är inte lönen som är drivkraften i första hand.

Karriär
Publicerad

Att vara chef är en eftertraktad yrkestitel – hela 36 procent av svenskarna drömmer om en chefsroll, enligt undersökningen Work Life från Manpower Group. Fler män än kvinnor vill bli chefer, 40 procent respektive 31 procent. Men chefsdrömmarna minskar drastiskt med åldern: bland de över 45 år är det bara 20 procent som svarar ja på frågan.

En grupp sticker ut: hela 52 procent av unga upp till 29 år vill bli chefer. Motsvarande siffra för år 2016 var 42 procent.

”Att många unga vill bli chefer pekar på en vilja att ta större ansvar och påverka arbetsplatsen. Som arbetsgivare gäller det att ta tillvara på den drivkraften, till exempel genom att fånga upp goda idéer. Det ökar de unga medarbetarnas engagemang och stärker innovationsförmågan i verksamheten,” säger Per Johansson, vd på Experis i Sverige, som är en del av ManpowerGroup.

I undersökningen ställdes också frågan vad de svarande såg som de största fördelarna respektive nackdelarna med ett chefsjobb. Högst på listan över fördelar hamnar möjligheten att få leda och utveckla andra, att fatta beslut och påverka, samt att det ses som en väg till personlig utveckling. Lön som drivkraft har minskat i vikt de senaste två åren. 2017 såg hela 47 procent möjligheten till hög lön som en av de största fördelarna med ett chefsjobb. I år ligger motsvarande siffra på 26 procent.

”Undersökningen visar tydligt att pengar inte är drivkraften, utan utveckling, och det är väldigt goda nyheter. Man jobbar för att själv vara anställningsbar tio år framåt, och där är ständig utveckling en nyckelfaktor i dagens snabba tempo. Min bild är att den yngre generationen har sett detta ännu tydligare än den lite äldre, och just i rollen som chef ser man möjligheten att både få utveckla sig själv och ha möjligheten att påverka andra.”

Men det finns också saker som inte lockar lika mycket med chefsjobbet. Högst på listan över nackdelar hamnar att behöva ta obekväma beslut som strider mot den egna övertygelsen, hög arbetsbelastning och att tvingas att ta itu med konflikter och personalproblem. Cheferna själva lyfter däremot fram den höga arbetsbelastning som främsta nackdelen med jobbet.

Unga oroar sig främst för att chefsjobbet kommer att vara för stressigt.

”Det är tydligt att unga oroar sig för ett stressat arbetsliv. Arbetsgivare som tar sitt ansvar för att motverka stress kommer ha mycket enklare att behålla unga talanger på jobbet,” säger Per Johansson.

Topp 3: För- och nackdelar med chefsrollen enligt unga under 30

Fördelar
1. Det ger möjlighet att leda och utveckla andra

2. Det ger möjlighet att få fatta beslut och påverka

3. Det ger möjlighet till personlig utveckling

Nackdelar
1. Det innebär höga stressnivåer

2. Att ta obekväma beslut som strider mot min övertygelse

3. Det innebär en oro för att inte räcka till

Urval: Alla i undersökningen som är under 30 år.

Topp 3: För- och nackdelar med chefsrollen enligt cheferna själva

Fördelar
1. Det ger möjlighet att leda och utveckla andra

2. Det ger möjlighet att få fatta beslut och påverka

3. Det är ett stimulerande och utmanande arbete

Nackdelar
1. Det innebär en hög arbetsbelastning

2. Att ta obekväma beslut som strider mot min övertygelse

3. Det innebär höga stressnivåer

Urval: Alla i undersökningen som är chefer.

Topp 3: För- och nackdelar med chefsrollen enligt alla som svarade

Fördelar
1. Det ger möjlighet att leda och utveckla andra

2. Det ger möjlighet att få fatta beslut och påverka

3. Det ger möjlighet till personlig utveckling

Nackdelar
1. Att ta obekväma beslut som strider mot min övertygelse

2. Det innebär en hög arbetsbelastning

3. Att tvingas ta itu med konflikter och personalproblem

 Urval: Alla som deltog i undersökningen.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Manpower Group under juni 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1804 personer svarade på undersökningen.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden