Dags att anställa en ”cybercoach”?

Mycket talar för att hybridarbete blir ny norm för många yrkeskategorier, menar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Entré därmed för ”cybercoachen”.

Nya tider skapar nya behov. Den saken är klar när man går igenom färska trendrapporten ”Vägval för framtiden” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

I den konstateras att beroendet av tekniska system inom många verksamheter ökar behovet av så kallade ”cybercoacher”, som alltså får agera brobyggare mellan maskiner, system och mellanmänsklig verksamhet.

Utvecklingen är, som kan tänkas, ofta en direkt följd av digitaliseringen. Mycket talar för att hybridarbete blir ny norm för många yrkeskategorier, enligt SKR.

För samtidigt som vissa kompetenser i dag saknas, behöver andra ställas om.

Det innebär att grupper som har svårt att ändra riktning, eller har begränsad utbildning, riskerar att hamna utanför den ombytliga arbetsmarknaden.

”Anställda kommer att kräva större flexibilitet och organisationerna kommer att behöva det”, konstaterar Ashley Whillans, professor vid Harvard Business School, som citeras i rapporten.

Frågor du kan ställa dig är därför, enligt SKR: Hur kan du och verksamheten arbeta med kompetensförsörjning så att inte grupper hamnar utanför? Finns det anledning att ställa lägre eller andra krav för vissa grupper som har svårigheter att ställa om när det gäller kompetenskrav?

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden