Cheftest: Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Det brukar heta att chefens hundra första dagar avgör hur resten ska bli. Under Maria Mindhammars första tid som generaldirektör på Arbetsförmedlingen hade hon myndighetens största reformering någonsin, en global pandemi samt en skenande arbetslöshet att hantera.

Cheftest
Publicerad

Tanken var att hon skulle ut på en landsomfattande turné för att presentera sig för cheferna och medarbetarna i regionerna. Men redan efter det första besöket, i Malmö, fick turnén avbrytas och stuvas om till ett digitalt format.

Maria Mindhammar lär aldrig glömma sina första månader på jobbet som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Väldigt mycket av det hon åtagit sig att göra när hon tackade ja till uppdraget fick snabbt läggas åt sidan. Reformeringen av myndigheten innebar att 3 000 personer nyligen hade slutat och arbetslösheten i landet ökade.

”Det var en mardrömsstart, det kom mitt i reformeringen och så corona på det, med stor arbetsmarknadskris och en stigande långarbetslöshet”, säger en av hennes medarbetare och tillägger:

”Det var nog ingen som var avundsjuk på henne.”

Som beslutsfattare beskrivs Maria Mindhammar som både handlingskraftig och eftertänksam.

Maria Mindhammar är juristen som i stället för att fortsätta på domarbanan gjorde en statstjänstemannakarriär. Sedan mitten av 1990-talet har hon kryssat sig fram genom myndighets-Sverige på chefstjänster inom Skolverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. 2017 kom hon till Arbetsförmedlingen för att bli över­direktör, där hon under två år gick bredvid generaldirektören Mikael Sjöberg.

I och med januariavtalet 2019 fick myndigheten en ny inriktning (som i korthet innebar en ökad inblandning av fristående aktörer när det gäller matchning av arbetssökande och arbetsmarknaden) och för många anställda var det uppenbart att någon annan skulle ta över ledarskapet då Mikael Sjöbergs förordnande gick ut. I december 2019 tog överdirektör Mindhammar klivet och blev chef för den numera 11 000 personer starka myndigheten.

Maria mindhammar

Gör: Generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Ålder: 58 år.

Bor: I Göteborg med maken och i Stockholm.

Familj: Make och två vuxna barn.

Karriär i korthet: Juristexamen från Lunds universitet, 1990–1995 hovrätts­assessor vid Hovrätten i västra Sverige, 1995–2006 undervisningsråd samt enhetschef vid Skolverket, 2006–2014 avdelningschef samt verksamhetschef Kronofogdemyndigheten, 2014–2017 regionskattechef och skattedirektör Skatteverket västra regionen, 2017–­2019 överdirektör Arbetsförmedlingen, utsedd till generaldirektör för Arbetsförmedlingen i december 2019.

Hon var ett självklart val, tycktes de flesta anse. Maria Mindhammar betraktades som tillräckligt olik Sjöberg för att kunna ge myndigheten den nystart som behövdes, samtidigt som hon väl kände till den stora reformering som myndig­heten genomgick.

”Ur gd-perspektiv har Arbetsförmedlingen varit intressant, man har flackat mellan ytterligheter. Enligt mig var Angeles Bermudez Svankvist karismatisk, men klarade inte av att leda en så stor och politiskt intrikat organisation. Mikael Sjöberg, å sin sida, hade för lite av det karismatiska och för lite mod. Nu har man valt en gd som är mer handlingsorienterad, men inte intresserad av att driva förändring. Hon är en bra kommunikatör som är lyhörd för medarbetare och fack”, säger en person med insyn i Arbetsförmedlingens ledning.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterar Maria Mindhammar som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör på en pressträff i december 2019.

Och trots mardrömsstarten är bilden av det ledarskap som Maria Mindhammar företräder överlag positiv. Det finns de som upplever att myndigheten har gått mot mer kontroll än tidigare, men de flesta är överens om att det är något som behövs i den situation som Arbetsförmedlingen just nu befinner sig med tanke på … ja, du vet vad.

Den kritik som framförs mot henne är av försiktig karaktär och följs nästan alltid av ett uttryck för förståelse, som: ”Jag känner stor empati för hennes roll, hon kom in i en stökig situation”, ”hon ärvde en ­situation som redan var turbulent, sedan slog pandemin till”.

”Jag har aldrig hört någon säga att hon måste avgå eller uttryckt att hon inte vet vad hon pratar om. Man respekterar det hon säger, ingen går emot henne, hon har stort förtroende internt”, säger en av cheferna.

Stor enighet råder också om att män­niskan Maria Mindhammar är enkel att tycka om. Hon är en person som – i den mån det går att träffas rent fysiskt – går runt och hälsar, tittar människor i ögonen och säger ”vad roligt att du är här”.

”Det är lätt att samtala med henne. Hon är inte prestigefylld, hon försöker förstå situationen, hon visar en stor empatisk förmåga”, säger en medarbetare.

Detta är en bild som tycks ha hängt med under hela Maria Mindhammars karriär.

”Hon skilde sig från mängden på det sättet som hon var, hon satte stort värde på andra människor, omtänksam och omtyckt av kolleger och medarbetare, hade alltid tid för alla. Hon var genuin”, säger en chefskollega på Skatteverket, där Maria Mindhammar arbetade innan hon 2017 värvades av Arbetsförmedlingen.

Det här med att hon som överdirektör gick bredvid Mikael Sjöberg är egentligen en felaktig beskrivning, enligt de flesta. Snarare gick hon snett bakom, utan att riktigt vinna sin chefs förtroende, menar många av chefs källor. I stället blev hon något av en coach för sina kolleger i ledningsgruppen.

”Hon var en mentor och någon som man kunde ventilera sin frustration och sina tankar med. Många visar aldrig vad de själva tycker, inte hon, ’jag tycker att det är för jävligt’, kunde hon säga. Hon har ett ärligt ledarskap”, säger en av dem.

”Man respekterar det hon säger, ingen går emot henne, hon har stort förtroende internt.”

Maria Mindhammar sägs ha ett genuint intresse för hur verksamheten fungerar och är villig att vara obekväm för att få saker att fungera på riktigt. Som till exempel att som nybliven generaldirektör stuva om i ledningen genom att göra sig av med två höga chefer och slå ihop deras verksamhetsområden.

Egentligen är det ingen som anser att detta hanterande var fel, men det är den enda gången som det funnits spår av turbulens kring Maria Mindhammars sätt att agera under hennes tid som högsta chef.

I övrigt har omvärlden ju stått för turbulensen.

”Hon vågade göra det och gjorde det mot mångas rekommendationer. Hon öppnade för den accelererade förändringen”, säger en person med insyn i ledningen.

Som beslutsfattare beskrivs Maria Mindhammar som både handlingskraftig och eftertänksam.

”Hon är en klassisk domare. Hon samlar mycket fakta, och sedan sätter hon sig själv och lägger pusslet innan hon återkommer med ett förslag. Hon tar hellre lite tid på sig, använder lite fingertoppskänsla och lite taktik, än fattar ett alltför snabbt beslut”, säger en person i hennes ledningsgrupp.

”I de diskussionerna vi hade var hon reflekterande, hon tog ofta till orda i slutet av en diskussion. Då lyssnade alla, vi visste att det skulle komma något klokt. Men hon var inte framfusig, hon hade inget behov av att utmärka sig”, säger en kollega från en tidigare arbetsplats.

Resultat: 30 poäng

LEDARSTIL
Bygger sitt ledarskap på lika delar sunt förnuft och handlingskraft, med ett stort intresse för människor som bas. En statstjänsteman som genom sitt ledarskap vill påverka samhället. Beskrivs inte vara den stora visionären. Skulle behöva bli mer synlig ute i organisationen, menar somliga.

DELEGERING
Är tydlig med sina förväntningar och bygger sin ledarfilosofi på autonomi, vilket innebär att hon leder genom sina närmaste chefer. Lite för mycket menar kritikerna. Ger mycket förtroende och ser som sin viktigaste roll att ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar snarare än att tala om exakt vad de ska göra.

KONFLIKTHANTERING
Har ett eftertänksamt, inlyssnande och lite försiktigt sätt som gör att konflikterna har svårt att få grogrund. Söker inte konfrontation. Tycks samtidigt vara helt orädd för att omedelbart ta tag i de konflikter eller problem som uppstår.

MOTIVATION
Sägs vara bra på att lyssna, coacha och visa intresse för sina medarbetare och ger därmed känslan av att ”hon ser mig”, vilket skapar en motiverande atmosfär. Beskrivs som bättre på att motivera individuellt än att jobba med teamet, men sägs vara medveten om detta.

BESLUTSFATTANDE
Kan fatta beslut snabbt när så krävs, men trivs bäst med att få lyssna på alla och samla in så mycket information som möjligt, som sedan bearbetas och processas innan hon meddelar sin ståndpunkt. Är benägen att backa och fatta om ett beslut om det behövs.

KOMMUNIKATION
Månar om att kommunicera och gör det rakt och tydligt, utan att bli alltför yvig. Talar till sina medarbetare genom filmer på intranätet och har genom sin internkommunikation skapat en känsla av att vara tillgänglig för många. Ibland ekar budskapet tomt och det blir kommunikation för kommunicerandets skull, anser vissa. Får beröm för sina insatser i media.

REKRYTERING
Är en erkänt god människokännare, som drivs av nyfikenhet, men sägs inte ha samma intresse för att bygga – eller arbeta med – team. Började sitt uppdrag som generaldirektör med att byta ut två chefer mot en, vilket ses som ett tecken på handlingskraft.

PERSONLIGHET
En person som får människor att känna sig sedda. Uppfattas som tillgänglig och framstår som omtyckt av de allra flesta. Tar sitt samhällsuppdrag på stort allvar, vilket genomsyrar hennes ledarskap.

SUMMA: 30/40

I slutet av 2020 rapporterades att antalet nya arbetssökande i Sverige inte hade stigit fullt lika mycket som det bedömdes tidigare under året. Samtidigt har antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier varit högre än förväntat. Och trots att arbetslösheten är avsevärt högre än normalt har Arbetsförmedlingen sluppit få kritik för väntetider. Riksrevi­sionen kom i slutet av förra året med rekommendationer angående Arbetsförmedlingens system för externa aktörer som matchar arbetssökande gentemot arbetsmarknaden, där man såg viss förbättringspotential.

Eftertänksamhet kan lätt förväxlas med långsamhet, men ingen är beredd att kritisera Maria Mindhammar för att vara sölig.

”Ja, jag blir ganska ofta frustrerad över att det går för långsamt, men jag tycker inte att det beror på henne. Så mycket som behöver förändras behöver förändras på politisk nivå, det finns många lagstiftningar. De processerna har en inbyggd långsamhet”, säger en mellanchef på Arbetsförmedlingen.

Och under pandemin har hon fattat snabba beslut då det behövts, är upp­levelsen.

”Hon gör vad som krävs för att bedriva verksamhet. Som att ta in 400 extra resurser, det gjorde hon snabbt”, säger en person på myndighetens huvudkontor.

”Då tog hon en risk, utan att ha papper på det. Vi såg en förväntan, att vi behövde öka antalet resurser för att möta den ökande arbetslösheten. Då tog hon beslutet att påbörja processen innan det var förankrat hos hennes uppdragsgivare”, säger en annan.

Även när det gäller den interna omställningen uppfattades hon som snabb.

”Maria agerade omedelbart och beslutade att vi ska jobba hemifrån. Men det var inte one size fits all, det fanns en flexibilitet eftersom pandemin hade drabbat olika regioner olika mycket. Hon såg till att rätt förutsättningar skapades”, säger en hög chef.

Eftertänksamheten har också visat sig vara ett bra recept mot stridigheter. Maria Mindhammar sägs sällan brusa upp. Det förekommer få konflikter omkring henne.

”Det är möjligt att hon kan upplevas som otydlig, men hon söker inte konfrontation. Hon tar till sig information och ber att få återkomma, det behöver inte bli ställningskrig när vi har olika åsikter. Hon har förmågan att tänka till och ändra sig”, säger en person med erfarenhet av att jobba fackligt inom Arbetsförmedlingen.

”När hon brusar upp? Det har jag inte sett. Man kan se att hon blir rosig om kinderna när hon blir engagerad. Hon tycker att det är jobbigt när hon har försökt vara tydlig med sina förväntningar, men det ändå inte blir leverans och det faller tillbaka saker på henne. Då syns det på henne”, säger en hög chef.

Något som är talande för Maria Mindhammar är också förtroendet för omgivningen. Hon sägs lyssna noga och förlita sig mycket på andra. Men därmed inte sagt att hon är en person som vänder kappan efter vinden.

”Hon jobbar mycket genom sina närmaste chefer. Hon ger dem och den linje de driver autonomi, sedan har hon tydliga förväntningar som hela myndigheten känner till. Hon förväntar sig att det ska finnas ett tvärfunktionellt samarbete inom myndigheten”, säger en person med insyn i ledningen.

Det finns de som tycker att hon förlitar sig för mycket på de närmaste cheferna, att det gör henne själv osynlig för organisationen.

Det finns de som tycker att hon förlitar sig för mycket på de närmaste cheferna, att det gör henne själv osynlig för organisationen.

”Hon skulle tjäna på att lyssna mer, inte bara på sina underställda chefer, utan ha mer känselspröt ute i organisationen. Hon förlitar sig för mycket på att de underställda har kontakten med oss, men i hennes position måste man ha någon sorts mark­känning för att kunna bilda sig sin egen uppfattning i viktiga frågor. Jag vet inte vad hon står för”, säger en chef på regional nivå.

Även om hennes grundsyn är att hon som chef ska tjäna medarbetarna, något som hon pratade om då hon gästade podden Chef Dilemma, är känslan att människorna är viktigare än teamet för henne. Hon framstår mer som en indivi­duell coach snarare än en lagledare.

”Hon är en bra människokännare, vet hur de motiveras, hon är duktig på att lyssna in och förstå vad de behöver för att utvecklas. Men att bygga en grupp är en kompetens och ett hantverk, vet inte om hon är kunnig på det eller ens intresserad av det”, säger en chef som arbetat länge inom Arbetsförmedlingen och som nu arbetar nära generaldirektören.

”Jag är övertygad om att Maria vet detta. Hon har haft samtal med oss om vad vi tycker och vad vi tror behövs för att få det att fungera. I våra utvecklingssamtal har vi talat om hur vi kan förflytta gruppen”, säger en person i ledningsgruppen.

Hennes mod är omvittnat av många. Maria Mindhammar har mod att fatta beslut, att söka information, att testa nya tankesätt, att stå upp för dem.

”Hon är intresserad av att veta, och inte rädd för att styra och ta beslut”, säger en chef.

Någon påtalar att hon också har modet att ibland inte fatta beslut.

”Hon har till exempel inte infört kraftiga förändringar för snabbt, hon har försökt lyssna in och ta ställning till situationer”, säger en chef.

Maria Mindhammar sägs också tala om sitt eget mod så mycket att medarbetarna är lite trötta på det.

”Hon upprepar ’jag är inte rädd’ så ofta att jag börjar fundera på om hon säger det för att övertyga sig själv? Då blir ju effekten tvärtom, det skapar en känsla av oärlighet. Hon borde kunna känna sig bekväm med sitt sätt att hantera saker. Vi har alla respekt och förståelse för komplexiteten i situationen. Vi förstår vad hon vill”, säger en hög medarbetare.

Ett annat område där självbilden kanske inte riktigt överensstämmer med medarbetarnas bild är kommunikationen.

”Hon tycker att hon är väldigt bra på att kommunicera, men alla delar inte uppfattningen”, säger en medarbetare och fortsätter:

”Jag tycker att man ska synas när man har något viktigt att säga, inte synas för att synas, det blir urvattnat då.”

Däremot beskrivs Maria Mindhammar inte som den stora visionären: ”Jag hade gärna sett det lite mer av det visionära ledarskapet”, ”det finns en känsla av otydlighet när det gäller de mer innovativa uppdragen” är röster som hörs från organisationen.

”Vissa tycker att det är jättetryggt och skönt att hon leder på det sättet, men för mig som älskar en visionär ledare och har behov av driv tycker jag det blir för tråkigt”, säger en mellanchef.

”Hon är bra på att skapa förutsättningar och röja hinder, men det riktningsskapande och visionära är något som hon skulle behöva komplettera med”, säger en annan.

Och ja, känslan är att Maria Mindhammar trivs bäst när hon kommer in precis efter att den stora förändringen har genomförts, när hjulen har börjat snurra. Med vinden i ryggen blir hon en inspirerande kraft. Så var det på Skatteverket, som under hennes tid i ledningsgruppen genomförde en stor organisatorisk förändring, och så är det på Arbetsförmedlingen.

”Hon är inte den strukturerade typen som har planen för hur saker ska göras, hon behöver ha stödet från andra. Jag undrar hur hårda nypor hon har om det handlade om ett uppdrag där hon skulle avveckla eller ställa om, jag undrar om hon verkligen skulle orka med det”, säger en kollega från en tidigare arbetsplats.

Maria Mindhammar beskrivs som en noggrann chef som vill göra rätt samtidigt som hon i sin egen takt försöker styra verksamheten i den riktning som är rätt för samhället.

Men det finns också ett mått av försiktighet hos henne.

”Jag kan känna igen det från andra jurister som jag mött att hon har en inre motivation att hålla sig inom ramarna, och gärna med bred marginal, inte för nära kanten. Det kan finnas en klokhet i det, hon är ödmjuk det är en bra egenskap, i stället för inställningen ’jag är storchef jag ska förändra världen’, hon har inte det”, säger en hög chef på Arbetsförmedlingen.

Men om avsaknaden av en tydlig vision är en brist hos Maria Mindhammar, är det inte något som upplevs skada organisationen i den rådande situationen. Tvärtom.

”Jag tycker att hon tar rätt position i både media och intern kommunikation just nu. Det passar inte att börja att vifta med armarna och prata om virtuella visioner om tio år, hon är down to earth, det behövs nu”, säger en tidigare medarbetare på Arbetsförmedlingen.

Att Maria Mindhammar är omtänksam mot andra, betyder det också att hon är det mot sig själv? Inte nödvändigtvis, tror hennes medarbetare. Lojaliteten mot uppdraget och organisationen är stark.

”Hon har skapat förutsättningar för mig men hur hon varit snäll mot sig själv vet jag inte. Hur hårt hon jobbar är omänskligt. Jag hoppas att hon håller”, säger en hög chef.

Maria Mindhammar svarar: ”Tar till mig med ödmjukhet”

”Fantastiskt uppskattat med så stort engagemang kring mitt ledarskap och Arbetsförmedlingen i denna tuffa situation! Tar med stor ödmjuk tacksamhet emot de reflekterande upplevelserna av mitt ledarskap.

Internkommunikation och synlighet i verksamheten är så viktigt men ack så svårt under pandemin. Sammantaget är det inget att rekommendera att starta som gd med en pandemi men det är verkligen i kris ledarskapet prövas, samtidigt som detta ständigt måste vara i utveckling. Att vara generaldirektör för Arbetsförmedlingen är ett hedersuppdrag!”

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.