Chefs undersökning: Var fjärde chef vill byta bransch

Sveriges chefer är nöjda med sin hittillsvarande karriär – men 35 procent är oroliga över fortsättningen. Närmare en fjärdedel vill byta bransch eller yrkesområde, visar Chefs undersökning.

Karriär
Publicerad
Illustration med en kvinna som står och tittar på en gräsmatta på andar sidan staketet som är grönare.

Trots pandemi, nya arbetsformer och fortsatt digitalisering: Sveriges chefer är trygga i sin yrkesroll. De flesta vill fortsätta som chefer och ser ingen anledning att byta bana. Det visar Chefs undersökning bland nära tusen chefer. Men det finns smolk i karriärglädje-bägaren.

En tredjedel av cheferna är oroliga över sin yrkesmässiga framtid. Dåligt jobbutbud i den egna branschen, åldersdiskriminering och familjeskäl hör till de största bromsklossarna för en fortsatt karriärutveckling.

”Företag vill inte anställa oss som passerat 50”, är en uppgiven chefsröst ur undersökningen. 

”Ålderism är av ondo! Har sökt hundratals jobb under ett par år – innan dess gick karriären spikrakt uppåt – men kommer inte ens på intervju. Till slut startade jag egen konsultfirma och säljer min kunskap. Visst är det trevligt att driva eget AB, men det är väldigt ensamt, och inte ett dugg utmanande”, säger en annan chef.

En tiondel av cheferna har bytt jobb på grund av pandemin. En ännu större andel uppger att de bara ”övervintrar” på sin nuvarande position på grund av covid-smittan, trots att de egentligen vill röra på sig. Kanske vore deras inställning en annan om de fick mer stöd. Fyrtio procent av cheferna är inte tillräckligt uppskattade på jobbet, visar vår enkät. Samtidigt menar en femtedel att karriär är något på det hela taget ganska oväsentligt. Vad menas förresten med karriär? Som en av cheferna uttrycker det:

”Det viktiga är inte att klättra i hierarkin, det viktiga är att hitta en position där man gör ett bra jobb, utvecklas och trivs.”

Drömmen om att byta bransch då? Att svenska arbetsgivare, som ofta talar sig varma om flexibilitet, låser sig vid formella kvalifikationer vid rekryteringar upplevs som ett problem:

”Det är extremt svårt att byta bransch, även till mycket närbesläktade sådana. Svenskt arbetsliv är extremt inrutat och utbildnings- och erfarenhetsstyrt, vilket gör att arbetsgivare missar massor av tillfällen till kreativa korsbefruktningar. För egen del innebär det att jag stagnerar. Har svårt att lämna min gamla bransch, som lider av framtidsoro, osäkra intäkter och ännu osäkrare ledningsgrupper, vilket smittar av sig nedåt i organisationen”, berättar en chef i undersökningen.

Karriärrådgivaren Lisa Rosengren har 20 års erfarenhet av omställning, rekrytering och hr-arbete och är författare till Karriärhandboken – en praktisk guide för dig som vill vidare i arbetslivet. Hon blir inte förvånad över att uppåt en fjärdedel av cheferna i undersökningen vill byta bransch eller yrkesbana.

”Många av de chefer jag möter i min roll som karriärrådgivare säger samma sak. Jag tycker det är positivt. Ett tecken på nyfikenhet, att cheferna tycker det är kul med nya utmaningar och vidgade vyer”, säger hon.

Hon förstår dem som menar att det inte är särskilt lätt att hitta jobb i en annan bransch.

”Det finns en rädsla bland rekryterande chefer för att ta in ledare från annat håll. Det råder en utbredd uppfattning om att den egna verksamheten är speciell och kräver särskilda förkunskaper. Men ledarskap är i mångt och mycket ett hantverk, som går att tillämpa inom många områden. Att sätta sig in i ett nytt företag och nya branscher är det många som kan.”

Om vi vänder på det, är det inte rätt smart att rekrytera chefer som redan är insatta i en verksamhet från grunden?
”Det man då missar är möjligheten att få in personer med nya perspektiv, som utmanar och tänker lite nytt. Jag tror att verksamheter på det viset skulle kunna korsbefrukta varandra i betydligt större omfattning än vad som sker i dag, och därmed utvecklas på ett mer spännande sätt.”

För att komma in i en annan bransch rekommenderar Lisa Rosengren att du funderar på varför du vill byta riktning i arbetslivet. 

”Inventera vad det är som lockar, vässa dina argument och förmedla detta tydligt både inför dig själv och potentiella arbetsgivare, i ansökningshandlingar och när du går på intervju. Visa glittret, som jag brukar säga. En vilja och entusiasm inför att prova något nytt.”

Lisa Rosengren tipsar också om att man kan avbranschifiera cv:t, att översätta tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter till nya förhållanden.

”Säkert kan det finnas utmaningar i den bransch du söker dig till, som liknar dem du mött tidigare. Sådant går att lyfta fram.”

Lisa Rosengren framhåller att detta att göra karriär inte nödvändigtvis handlar om att avancera till en högre tjänst.

”Karriär kan lika gärna kan handla om att lära sig något nytt och röra sig i en oväntad riktning, det kan vara minst lika tillfredsställande. Se karriären som en klätterställning!”

Om undersökningen: Webbaserad undersökning bland chefer under november–december 2021 med 978 svarande. Bland dem är 35 procent chefer på ledningsnivå, 40 procent mellanchefer och 15 procent gruppchefer. 68 procent är kvinnor och 32 procent män. 12 procent av respondenterna är i åldrarna 30–40 år, 35 procent 41–50 år, 43 procent 51–60 år och 9 procent över 60.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.