Chefs undersökning: S ny favorit hos cheferna

Chef undersökning Moderaterna får finna sig omkörda. Socialdemokraterna rusar i popularitet och är nu största parti bland Sveriges chefer. Det visar en undersökning från Chef/Novus. Samtidigt finns inget parti som tar ansvar för viktiga chefsfrågor, tycker cheferna själva.

Ledarskap
Publicerad

Vad

Efter att ha varit populäraste parti bland chefer och ledare inför valet 2018, backar M och placerar sig nu på andra plats, enligt en färsk undersökning från Chef/Novus.

Nytta

”Det är en radikal förändring. Tydligt är också att S har plockat väljare från många av de andra partierna”, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus.
Illustration: Mikael S Eriksson/Rithuset

En rejäl svängning i den politiska chefsopinionen: Socialdemokraterna ökar kraftigt, kör om Moderaterna och är nu största parti inom väljargruppen. Över en fjärdedel av cheferna, 27 procent, uppger att de skulle rösta på S om det vore val i dag, mot bara 15 procent för fyra år sedan.

Det visar en undersökning från analys­företaget Novus, utförd på uppdrag av Chef.

Moderaterna, som länge har kämpat med att tvätta bort en image som ”direktörsparti”, får se sin vision förverkligad på ett för partiet nog inte helt angenämt sätt. Efter att ha varit populäraste parti bland chefer och ledare inför valet 2018, backar M och placerar sig nu på andra plats. 

”Det är en radikal förändring. Tydligt är också att S har plockat väljare från många av de andra partierna”, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus.

Att chefernas förtroende för M-partiledaren Ulf Kristersson är betydligt lägre än för statsminister Magdalena Andersson (S) understryker än mer att valvindarna har vänt.

”Väljaropinioner byggs upp genom det förtroende som människor har för parti­ledaren. Om det förtroendet sviktar, spelar det nästan ingen roll vilken politik som partiet för fram. Nu visar det sig att var tredje chef har mycket högt förtroende för Magdalena Andersson, nästan dubbelt så stor andel som för Ulf Kristersson. Att förtroendet för Jimmie Åkesson (SD) ligger på samma nivå som för Kristersson måste ses som ett problem för Moderaterna, som historiskt inte haft så stor konkurrens i den här väljargruppen”, säger Torbjörn Sjöström.

Socialdemokratisk pragmatism och det oroliga läget i omvärlden är tänkbara förklaringar till chefernas ökade stöd till det parti som under decennier var långtidsparkerat som statsbärande.

”S har inte längre problemet att MP sitter i samma regering, vilket gör att partiet har kunnat jobba lite mer blocköverskridande. Att väljarna efterfrågar lösningar kommer knappast som någon nyhet. Medan SD och i viss mån den borgerliga oppositionen försökt rida på farhågor om att samhället ska haverera vilken sekund som helst, blev det exempelvis ingen massarbetslöshet på grund av pandemin. Och plötsligt är vi på väg in i Nato. En utveckling som M har verkat för sedan urminnes tider men aldrig lyckats få igenom. Det gamla maktpartiet S har genomfört mycket av den politik som tilltalar oppositionen och tar till motståndarnas frustration även åt sig äran för det.”

Skola, utbildning, sysselsättning, ekonomi och klimat är de allmänpolitiska frågor som cheferna rankar högst inför årets val. Intresset för invandring och integration har rasat sedan förra valet, då den så kallade flyktingkrisen var färskare i minnet.

Domen är hård då det gäller politikernas förmåga att hantera specifika chefsfrågor. Att de notoriska organisationsproblemen inom äldreomsorgen, där enskilda linjechefer inte sällan åläggs ansvar för uppåt 80 medarbetare, kunde förvandlas till valfråga är kanske ingen omöjlig tanke, men så har hittills inte varit fallet.

Bara sex procent av cheferna anser att svensk politik klarar av att lyfta viktiga chefsfrågor och nästan ingen (tre procent) tycker att partierna är bra på att uppmärksamma chefer och ledare som grupp. 

”En given förklaring till det upplevda ointresset för chefsfrågorna är att de knappast är någon valvinnare. I en polariserad och många gånger förenklad debatt görs chefen gärna till syndabock och svartmålas som lierad med makten. Och hamnar därmed i motsatsförhållande till den ’lilla’ människa som politiker av skiftande kulörer så ofta säger sig värna, och som väljarna instinktivt kan ha lättare att sympatisera med”, säger Torbjörn Sjöström. 

”Det finns väldigt många chefer som gör ett bra jobb, men demoniseras bara för att de är där de är, inom privat skola och omsorg till exempel. När valet till stor del handlar om inkomstklyftor, och somliga försöker blåsa liv i en gammal vänster/höger-konflikt, hamnar cheferna lätt i skottgluggen, oavsett vilka de är eller vilka idéer de har. Politiker räknar nog kallt med att det ändå är så pass få som är chefer och att de har mer att vinna på att fokusera på annat. Det är väl chefens dilemma – det är ’alltid’ chefens fel.”

Illustrationer och grafik: Anna Harvard

Om undersökningen:

Undersökning i maj 2022 av Novus på uppdrag av Chef, baserad på 510 webbintervjuer med högre chefer och mellanchefer (ej första linjens chefer) i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Av de intervjuade cheferna är 57 procent män och 43 procent kvinnor. 53 procent arbetar i privat sektor och 47 procent i offentlig/ideell. Fyra procent är under 29 år och 57 procent av cheferna är över 50 år, resterande andel i åldersspannet däremellan. Störst andel, 38 procent, arbetar i verksamheter med fler än tusen anställda.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden