Chefernas bästa tips för lönesamtalet

Prata 20 procent av tiden, lyssna 80 procent. Läs chefernas egna tips om hur du får lönesamtalen att dansa.

Karriär
Publicerad

Dessa tips publicerades i samband med Chefs undersökning om lönesättning (publicerades i Chef nr 1 2015).

1. Medarbetare gör självskattning på sin egen prestation generellt plus jämför med specifika mål innan uppföljning/lönesamtal enligt given skala. Ger också underlag till utvecklingssamtal. Feedback till mig som ledare på min prestation ingår också.

2. 20 procent prata, 80 procent lyssna. Vara tydlig och glasklar i sin egen analys över vad som gör att en lön är satt till något.

3. Ha ett öppet och ärligt samtal där alla får komma till tals och känna sig som vinnare/nöjda efteråt.

4. Sätt tydliga och mätbara mål som följs upp löpande under året så att medarbetaren själv har en god känsla när det kommer till lönesamtalet om tänkbart utfall. Bör inte komma upp nya parametrar under lönesamtalet som vi inte tidigare har diskuterat i de löpande avstämningarna vi har.

5. Se fram emot samtalen på ett positivt sätt. Är du positivt inställd blir samtal mycket bättre. Var tydlig och ärlig med vilka ramar du har så slipper det bli en diskussion. Återkoppla efter samtalet så att du vet att båda är nöjda!

6. Relatera till målsättningar och hur året har gått och förbered svaret noga om vad som ska ändras/förbättras för att höja lönen nästa gång. För dialog och inte monolog, lyssna och överväg argument, om ni kör fast ­– fortsätt nästa dag.

7. Dela samtalet i två delar; först lyssna och inte lova (max 30 min), sedan i steg två berätta utfallet (max 10 min).

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.