Därför missförstår chefer de yngre medarbetarna

Chefer missförstår vad som är viktigt för unga medarbetare, visar en ny internationell undersökning. Undersökningen visar att de betraktar flera viktiga frågor på olika sätt.

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En kvinna sitter och jobbar i en soffa med en katt bredvid sig.

Unga medarbetare är mindre sugna på en återgång till de traditionella kontoren efter pandemin än deras chefer, visar en internationell undersökning. Undersökningen, som är gjord av it-företaget Citrix i samarbete med Oxford Analytica, är ett av flera exempel på hur chefer och unga ”millennials” (födda 1981 – 1996) samt ”generation Z” (födda 1995 – 2010) missförstår varandra och betraktar världen på olika sätt.

Över hälften av 18 – 40-åringarna säger sig enbart eller till största delen vilja jobba hemifrån även efter att pandemin klingat ut eftersom de anser att de mår bäst i den miljön, utöver att produktiviteten där anses bli högre. Men det är något som deras chefer, som till 48 procent anser att välbefinnandet är högst i det traditionella kontoret, inte förstår så bra. Det kan man jämföra med de yngre medarbetarnas 17 procent.

Medan chefer tror att unga så kallade kunskapsarbetare framförallt efterfrågar möjligheter till vidareutbildning och tillgång till ny teknik, visar Citrix undersökning att de framför allt är intresserade av trygghet i arbetslivet. En säker och stabil karriär är viktigt för 87 procent av de yngre. En bra balans mellan arbete och fritid är även det av högsta vikt för 87 procent.

De yngre är också mer pragmatiska: Endast 30 procent av de unga kunskapsarbetarna skulle söka sig från en arbetsgivare på grund av att den saknar högre syfte. Detta kan jämföras med gruppen av företagsledare, där 69 procent uppger att de inte vill jobba för en sådan organisation.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden