Chefer i offentlig sektor trivs sämre än medarbetarna

Jobbrelaterade sömnproblem, större utsatthet för sexuella trakasserier och utbredd otrivsel. Det är resultatet av rapporten från Jobbhälsoindex om chefer i offentlig sektor.

Hälsa
Publicerad

Chefer i offentlig sektor är mindre nöjda med sina arbetsuppgifter än vad de egna medarbetarna är. De trivs också sämre på jobbet än chefer i privat sektor, och är mindre benägna än andra att rekommendera folk att söka jobb inom den egna organisationen.

Det visar en ny rapport från Jobbhälsoindex som bygger på svar från 9 500 personer.

Men inte nog med det:

”Vi ser att chefer i offentlig sektor anser sig utsättas för sexuella trakasserier i större omfattning jämfört med sina offentliganställda medarbetare och de privatanställda”, heter det i rapporten som också slår fast att jobbrelaterade sömnproblem är särskilt vanliga bland chefer i offentlig sektor.

De sistnämnda har betydligt fler underställda medarbetare än chefer i privat verksamhet.

Enligt rapporten har hela 32 procent av de offentliganställda cheferna ett direkt ledaransvar för mellan 21 och upp till 99 personer, mot bara 24 procent av de privatanställda chefskollegorna.

Huruvida den skillnaden utgör förklaring till den mer utbredda otrivseln bland offentlig-cheferna är inget som rapporten går in på.

”Men det skulle möjligen kunna ha ett samband”, säger Lars Hjalmarsson som är ansvarig för det återkommande jobbhälsoindexet.

Han noterar stora skillnader i arbetsglädje och trivsel bland offentliganställda chefer år från år, medan läget i privat sektor tycks mer stabilt.

”En förklaring till svängningarna kan vara den otydlighet som delvis finns inbyggd i de offentliga organisationerna, och som hänger ihop med vårt demokratiska system. Då offentlig verksamhet är politiskt styrd, finns alltid en opposition som är ’emot’, vilket säkert kan upplevas som påfrestande inte minst för chefer”, säger han.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.