”Chefen – gör skillnad genom att vara tydlig”  

Med praktiska case och intervjuer med chefer från vitt skilda verksamheter visar kommunikationsexperten Eva Cohen i boken Kommunikation för ledare varför internkommunikation är avgörande för att få med sig medarbetarna.

Kommunikation
Publicerad
Eva Cohen.

Varför har du skrivit boken? 

”Jag hoppas att boken ska kunna göra skillnad för chefer som vill göra ett bra jobb och som förstår att internkommunikation är ett viktigt verktyg för att nå framgång. Chefer spelar stor roll för många andra och ju tydligare chefer är, ju bättre de är på att involvera och målgruppsanpassa sin kommunikation, desto bättre och roligare blir det också för andra. Min erfarenhet är också att de flesta chefer vill vara bra på att kommunicera men de kan, precis som alla andra, behöva fylla på med insikter och kunskap som gör dem ännu lite bättre.”

Hur viktig är kommunikation för ledare? 

”Ledare ägnar större delen av sin tid åt att kommunicera – i möten, fysiska och digitala, i telefon, mejl, på Teams, vid kaffeapparaten … så kommunikationsförmågan är väldigt viktig. Och det är viktigt att man avsätter tid till det. Kommunikation är tvåvägs, till skillnad från information, och handlar om att involvera medarbetare så att de kan bidra med sin kunskap och kompetens, sina analyser, idéer och reflektioner.”

Vilka brukar vara de största problemen med chefers kommunikation? 

”Många chefer är bra på att kommunicera men jag tror att tidsaspekten och prioriteringen av internkommunikation är två stora utmaningar. Det är viktigt att man avsätter tid för planering av sin kommunikation: Vad är syftet och bakgrunden till en viss förändring? Vem/vilka behöver veta vad? När och hur? Vilka är budskapen? Målgrupperna? Man behöver tydliggöra syfte, bakgrund och målsättning för en förändring som ska genomföras. Fundera över vad olika målgrupper behöver veta utifrån hur de berörs.”

Om du skulle ge ett konkret och handfast tips för bättre kommunikation? 

”Om jag bara fick välja skulle jag välja tydlighet. Var tydlig. I allt från syftet och målsättningar med saker som ska göras, till roller och förväntningar. Med hjälp av tydlighet kan man se märkbara resultat av sina ansträngningar. Tydlighet handlar om respekt för medarbetarna och deras behov och utmaningar. Och om omtanke. De flesta människor går till jobbet och vill göra ett bra jobb. Som chef kan du göra skillnad bara genom att satsa lite extra på att vara tydlig.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden