Chef undersökning: Chefer hårt drabbade av lågkonjunkturen

Leda i lågkonjunktur Lågkonjunkturen är över oss. Det innebär särskilda utmaningar för chefen. Hela 60 procent oroar sig för uppsägningar och neddragningar, visar Chefs undersökning. Ledarskapsexperten Åsa Lundquist Coey ger sina bästa råd för hur du kan hantera situationen.

Ekonomi
Publicerad

Vad

En överväldigande majoritet uppger att deras verksamheter påverkats av lågkonjunkturen och de oroliga tiderna åtminstone i någon mån.

Nytta

Hur klarar man pressen? Åsa Lundquist Coey, doktor i management och komplexitet, återkommer till vikten av samarbete och stöd, och vill uppmuntra chefer att – om det går – höja blicken från kvartalsrapporter, budgetar och skärpta ekonomiska krav.
Illustration: Anna Harvard

Det är ingen munter bild som framgår av Chefs undersökning om hur Sveriges chefer och ledare har det i rådande ekonomiska läge.

En överväldigande majoritet uppger att deras verksamheter påverkats av lågkonjunkturen och de oroliga tiderna åtminstone i någon mån; över 40 procent säger att de har drabbats i hög eller väldigt hög grad. 

Ledarskap är svårt, särskilt under stress och starkt påfrestande situationer, och sällan finns facit för hur man bäst ska agera då allt ställs på sin spets.

Åsa Lundquist Coey, som är doktor i management och komplexitet, vill ändå förmedla ett grundbudskap till de chefer som på grund av vikande kurvor har det extra jobbigt just nu.

Åsa Lundquist Coey.

”En grundkänsla av oro finns alltid i oss människor, en känsla som självklart riskerar att förstärkas på grund av negativa händelser i omvärlden. Genom att avdramatisera grundkänslan av ovisshet, går det att inta en mer pragmatisk attityd gentemot omvärldsfaktorer som omöjligt går att påverka: Vi gör så gott vi kan. Konjunkturer rör sig alltid, dåliga tider kommer och går, en sådan insikt kan bidra till lugn.”

Hon fortsätter:

”I osäkra tider kan det vara värt att ta mer hjälp av varandra i gruppen än vanligt, för att orka. Försök alltså att inte göra allting själv som chef. För att få den hjälp du behöver i svängiga tider, bör du vara öppen med att även chefen upplever en ökad ovisshet, att ni alla behöver varandra för att kunna fokusera på vad ni faktiskt kan kontrollera just nu. Det kan vara allt från att värna kundrelationer och samarbeten – även om ni inte bedriver någon direkt business för tillfället – till att fördjupa kunskap och kompetens inom det egna området.”

Att hålla humöret uppe när alla kurvor pekar ner är en så kallad utmaning.

Kanske inte oväntat pekar Chefs undersökning på att lågkonjunkturen skapar känslor av stress och olust i de svenska chefsleden.

Två femtedelar har till följd av omvärldsläget åtminstone delvis drabbats av dessa känslor, över 15 procent i hög eller väldigt hög grad.

Vilket inte behöver vara fel eller konstigt, menar Åsa Lundquist Coey.

”Kanske går det att avdramatisera arbetets betydelse en smula.”

”Inte alls. Det är snarare ett gott tecken! För det tyder på att du är människa. Av liknande anledningar som människor känner stress och olust över när någonting inte fungerar i ens privata liv, gör man det även som ansvarsfull chef. Det är en omsorg för verksamheten, och framför allt medarbetarnas väl och ve.”

”Chefen kan börja tycka att han eller hon borde vara bättre som chef, mer allvetande och stabil, men verkligheten är att vi alla befinner oss i samma osäkra sammanhang. Då kan fler samtal om situationen och vad som påverkar oss vara en lättnad, som sänker chefens axlar en smula”, tillägger hon.

Vad som oroar chefer allra mest i rådande läge står klart: uppsägningar, neddragningar, orealistiska krav och missnöje i organisationen toppar bekymmerslistan i vår undersökning.

Och det är inget marginellt fenomen: Hela 60 procent av cheferna hyser farhågor om att den egna organisationen kan komma att bantas.

Tolv procent oroar sig över sömnsvårigheter.

Hur klarar man pressen?

Åsa Lundquist Coey återkommer till vikten av samarbete och stöd, och vill uppmuntra chefer att – om det går – höja blicken från nedslående kvartalsrapporter, åtstramade budgetar och skärpta ekonomiska krav.

”Kanske går det att avdramatisera arbetets betydelse en smula. Även om det är en viktig del av våra liv, så är det inte allt. Kör gärna lite arbetsfilosofiska samtal tillsammans, där ni ställer er frågan om arbetets betydelse i era liv. Vad spelar allt detta för roll om hundra år? Att tala och tänka tillsammans med ett filosofiskt anslag kan lätta den dagliga pressen och bidra med ett vidgat perspektiv på tillvaron”, säger Åsa Lundquist Coey, och avslutar:

”Vi är radikalt sociala, vi hjälps bäst av andra människor, de gör att mitt omdöme utvecklas. Därför är alltid nyckelbegrepp i tider av kris: tillsammans, gemensamt, samskapande, samverkan … Ta rygg och sök skydd i den dynamik som präglar gruppen.”

Grafik och illustration: Anna Harvard

Om undersökningen: Webbaserad undersökning om ledarskap i lågkonjunktur och oroliga tider, utförd i januari 2024 och med 544 svar. Av deltagarna är 62 procent kvinnor och 37 procent män (en procent avstod från att ange kön). 45 procent är chefer på lednings- eller stabsnivå, 40 procent mellanchefer och 11 procent gruppchefer eller motsvarande. 19 procent är över 60 år, 51 procent i åldern 51–60 år, 25 procent 41–50 år och sex procent 30–40 år. 

RÖSTER UR UNDERSÖKNINGEN

”This too shall pass – att förmedla att vi kommer komma igenom detta också men viktigt att stötta varandra och ha tålamod inom teamen.” 

”Var närvarande. Fokus på det du kan påverka i små steg framåt, skapa delaktighet och ge utrymme för kreativitet och nytänkande!” 

”Sitt still i båten. Spring inte på flera bollar samtidigt, det skapar mer stress än nytta. Färre men värre insatser. Allt går vidare, även detta.”

”Trovärdig kommunikation! Det är ofta ledningen uttrycker saker som inte känns hundra procent sanna. Det skapar oro och misstänksamhet kring dolda agendor.”

”Var tydlig om läget. Låt det sjunka in. Involvera medarbetarna för att hitta lösningar.” 

”Att vara optimist är bra, men att vara realist är ännu bättre.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden