Chef 2021: Experternas viktigaste framtidsinsikter

Vilken succé! Nästan 2000 chefer – nytt rekord – deltog i Chef 2021, årets viktigaste trendspaning för ledare. Här är några av de bästa insikterna från experterna på evenemanget, som det här året sändes digitalt från Studio Grand på Grand Hotel i Saltsjöbaden.

1. Ny arbetsvardag väntar – balans viktig för överlevnad

Aida Alvinius, expert på krisledarskap vid Försvarshögskolan, öste under Chef 2021-galan beröm över hur Sveriges chefer hittills hanterat coronakrisen.

”Positivt ur denna lågintensiva kris, är den anpassningsförmåga som ni chefer visat trots det rådande läget. Förmågan att ordna det någorlunda bra. Så en stor eloge till er!”

Nu gäller det för cheferna att noga kartlägga och ordentligt ta tempen på sina organisationer, för att säkra deras fortsatta överlevnad och välmåga när pandemin förhoppningsvis snart ebbar ut. De ekonomiska, fysiska och psykiska förutsättningarna måste vara i balans inför den nya och sannolikt ganska annorlunda arbetsvardag som väntar. Osäkerheten gäller inte minst i vilken omfattning människor fortsättningsvis kommer att arbeta på kontor – åtskilliga organisationer har redan sagt upp sina hyresavtal. Som alltid när det gungar är kommunikation och delaktighet är nyckelegenskaper för ett stabilt ledarskap:

”Det handlar om att inför sina medarbetare identifiera vilka utmaningar som väntar, för individen, gruppen och organisationen. På både kort och lång sikt, och vilka åtgärder som behöver göras”, sade Aida Alvinius.

2. Arbetsmiljön i fokus – behov av ökat stöd

”Arbetsmiljön är en stor oro för chefer. Chefer oroar sig för sig själva, hur de ska räcka till, för sina medarbetare och för sin verksamhet. Alla chefer har inte medarbetare som kan jobba på distans, utan leder människor som jobbar ute i verksamheterna som vanligt och riskerar bli smittade varje dag”, konstaterade Chefs redaktionschef Cecilia Norrby på Chef 2021-galan.

Inte konstigt då att behoven av stödsamtal ökar, både från medarbetare och chefer. Utöver oron kring vardagens praktiska frågor växer nu de stora existentiella funderingarna om vad som är viktigt i livet på allvar, enligt psykologen Fredrik Bengtsson. Det visar att stressen är kopplad till meningsfrågor i en större utsträckning än vi sett tidigare. Men det är också en potential, sade han.

3. Hållbarhetsarbetet skruvas upp

Att enbart fyra av 10 chefer betraktar sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt är ”värdelöst”, sade Erik Elvingsson Hedén, vd och grundare av analysföretaget SB Insight under Chef 2021.

”Ja, och ganska oroväckande. Hållbarhet har blivit svårt. Det är komplext. Men som chef gäller det att sätta sig in hur exempelvis klimatfrågan påverkar den egna verksamheten. Det gäller också att visa mod. Man måste vara modig, agera och faktiskt göra något. Vi saknar de lokala starka ledarna, de som kanske finns globalt.”

4. Lär nytt – snabbt!

Experterna är överens: vi måste lära nytt, och det snabbt. Men en tredjedel av Sveriges chefer erbjuds kompetensutveckling bara i liten grad, eller inte alls. Lärandeexperten Pär Lager framhöll vikten för chefer att föregå med gott exempel, och ”uppskilla” sig i det yrkesliv som oundvikligen är statt i en allt snabbare förändring.

”Sätt ambitionsnivån! Hur lär vi oss på bästa sätt? Gör en ordentlig behovsanalys för att sätta mål för lärande och er utveckling. Skapa en struktur för effektfullt vardagslärande, och en kultur som får det att hända. Ska vi gå från att lära oss efter jobbet, mot att lära oss i jobbet, måste vi naturligtvis planera in tid för det.”

5. ”25 medarbetare en yttersta gräns”

Leif Denti, forskare i innovationspsykologi, tipsade svenska chefer om att de maximalt bör leda 25 medarbetare i framtiden.

”I forskningen framstår ganska tydligt att där någonstans går yttersta gränsen för hur många medarbetare en chef klarar av. Det handlar mycket om det personliga ledarskapet, om hur många människor en chef klarar av att se.”

Tipset kan möjligen framstå som svårgenomförbart för första linjens chefer inom exempelvis kommunal äldreomsorg, där de organisatoriska förutsättningarna gör att de inte sällan leder 60, 70 eller till och med 80 medarbetare. Men vill man – eller snarare organisationen – så går det, menade Leif Denti:

”Göteborgs stad har faktiskt bestämt sig för att 25 medarbetare är max för en chef.”

6. Datadriven information: ”Ett fundament”

Varje ledningsgruppsmöte bör vila på ett fundament av datadriven information, enligt Sara Öhrvall, chief transformation officer på banken SEB och författare till boken Ditt framtida jag.

”Nu när AI går från enklare banktjänster och shoppingtjänster till bland annat AI-baserade analyssystem kan vi lämna tyckande och politik bakom oss och fatta beslut på faktiska grunder. AI står för en objektiv sanning som man i ledningsgruppen kan låta diskussionerna studsa från. Och måla upp hur framtiden ser ut på just ditt företag på 3, 5 och 7 års sikt.”

7. Glädje ger lönsamhet

Glada, nöjda medarbetare ger lojala kunder genom en bra kundupplevelse vilket leder till bättre affärsvärde. Den ekvationen presenterade Ulrika Jonsson, marknads- och affärsutvecklingschef vid Brilliant Future. Engagerade medarbetare är med andra ord lönsamma. Så vad skapar engagemang? Svar: ett bra ledarskap som baseras på tydlighet. Brilliant Futures undersökningar visar att utmärkta ledare har 73 procent engagerade medarbetare och 0 procent uttråkade. För att nå dit krävs att chefen rannsakar sig själv och sitt ledarskap, gör löpande utvärderingar, uppmärksammar utmärkta chefer i organisationen, stöttar de chefer som får lägre utvärderingar, inför nya chefsstrukturer samt tittar över flexibiliteten i organisationen.

Kvinnligt ägande för ett bättre samhälle

”Jag som feminist vill att fler kvinnor ska äga företag, först då fördelas makten mer jämnt och vi får ett samhälle som utformas för både kvinnor och män. Idag äger männen 2,5 gånger mer av marken vi går på”, sade Linda Waxin, medgrundare till tankesmedjan Ownershift. I en ny rapport konstaterar tankesmedjan att det kommit till ett genombrott vad gäller kapitalvinster för ägare, där kvinnor gör bättre, mer lönsamma affärer än män. Som en kommentar till det faktum att männen hellre vill återvända till kontoren än kvinnorna sade Linda Waxin att de kvinnor som vant sig vid det mer flexibla arbetslivets frihet kommer att söka sig till entreprenörskap.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.