Checklista: Är du för kreativ för ditt eget bästa?

Kreativitet och förmågan att ”tänka utanför boxen” lyfts ofta fram som ett måste för att lyckas – titta bara på Elon Musk. Men kan stark kreativitet tvärtom lägga krokben för karriären?

Karriär
Publicerad
Kreativitet kan utgöra ett hinder för karriären.

Frågan ställs av organisationspsykologen Tomas Chamorro-Premuzic hos Business Insider. Chamorro-Premuzic menar att kreativitet egentligen spelar mycket mindre roll för karriären än vad vi vill erkänna, även om okonventionellt tänkande och färgstark personlighet gärna glorifieras.

Chamorro-Premuzic skriver att många chefer tvärtom föredrar anställda som levererar på ett förutsägbart vis och som inte utmanar status quo. Han pekar också på att dagens affärsstrukturer och organisationsmodeller motverkar kreativitet på så sätt att verkligt kreativa personer inte ges utrymme och motivation att blomstra.

I en sådan mall kan starkt kreativa personlighetsdrag bli ett hinder för karriären, då idéer som går på tvärs mot de etablerade mönstren kan göra dig till en obekväm anställd – eller en otydlig chef.

Tomas Chamorro-Premuzic har satt ihop denna checklista som visar om din kreativitet utgör ett hinder för din karriärmässiga framgång:

 • Du har lätt för att bli uttråkad på jobbet och har svårt för rutinarbete.
  Detta låter allmängiltigt, men det är i första hand kreativa personer som drabbas av dessa känslor. De flesta andra föredrar trygga vanor, medan du som ständigt söker nya upplevelser och infallsvinklar antagligen känner dig begränsad av kontorets reglerade värld.
 • Dina tankar börjar vandra om du måste fokusera på en uppgift för länge.
  Den kreativa hjärnan skuttar gärna från det ena till det andra. Det kan yttra sig genom att du gång på gång sitter och tänker på annat under möten, eller att andra har svårt att hänga med i dina tvära tankekast.
 • Du sprutar idéer men hatar att utföra dem.
  Kreativa människor producerar nödvändigtvis inte så mycket konkret – det krävs ofta även ett team av praktiskt sinnade utförare för att det vi kallar innovation ska bli verklighet. Saknar organisationen möjlighet att ta tillvara på dina idéer gör de heller inte nytta.
 • Du gillar inte att bli tillsagd vad du ska göra.
  Kreativitet går gärna hand i hand med en ovilja att följa spelplanen – vilket kan orsaka problem, eftersom vi på jobbet förväntas följa reglerna. I värsta fall kan din ovilja ses som att du har auktoritetsproblem, och du tjänar på att anpassa dig till normen.
 • Du överskattar dina talanger.
  Det är förstås inte alla kreativa personer som är överdrivet självsäkra, men det finns ett visst samband mellan skapandekraft och självförhärligande. Det kan göra att du hamnar på kant med andra, att du inte tar till dig feedback, att du tar onödiga risker – och att du hamnar i dålig dager när din verkliga förmåga uppdagas.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden