Begränsad frihet får IT-talanger att överge arbetsgivare

En Novus-undersökning visar att flexibilitet är en nyckelfaktor för unga i IT-branschen. Utan tillräcklig frihet väljer många att istället starta eget. Experten tror dock att fasta anställningar vinner i längden.

Karriär
Publicerad
Frilansarbete lockar unga IT-talanger.

Undersökningen, som beställts av IT-agenturen Tingent, pekar också på att de som idag arbetar på frilansbasis är mer nöjda med sin anställningsform än de som har en fast arbetsgivare. 60 procent av de anställda säger sig vara mycket nöjda, medan motsvarande siffra för frilansarna är hela 76 procent.

Frihet att själv styra sin tid och bestämma sina uppdrag anges som tungt vägande skäl att välja frilanslivet. Ett lyckat arbetsliv beskrivs av frilansarna som präglat av möjligheten att arbeta hur och var de vill, medan de fast anställda i högre grad värderar balans mellan arbete och fritid.

Även om trygghet rankas som en av de största fördelarna med en anställning så funderar denna grupp i högre grad på att byta jobb – 43 procent av de anställda uppger att de haft sådana tankar under det senaste året. Av de anställda kan 37 procent tänka sig att gå över till att frilansa någon gång i livet – bland de tillfrågade under 45 år är siffran 45 procent.

Agenturen Tingent noterar en dubblering gentemot föregående år i antalet ansökningar från konsulter som söker matchning mot tillgängliga frilansuppdrag. Bilden av en polariserad IT-arbetsmarknad som drivs framåt av 90-talisterna bekräftas av Anders Parment vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, som forskat kring olika generationers förhållande till arbetet och karriären.

”Vi ser en tydlig polarisering på arbetsmarknaden – många fastnar i jobb som inte ger så mycket utvecklingsmöjligheter – även om arbetsgivarna gärna vill få det att låta så. Sen har vi en stor grupp unga människor som har ett starkt driv att utvecklas och också inser att kombinationen driv, talang och en vilja att utvecklas och erövra områden kräver en flexibel arbetsgivare som uppskattar detta. Det är just dessa som också väljer att starta eget”, säger Anders Parment.

Ser du någon koppling till den övriga gig-ekonomin i stort?

”Jag tror egentligen inte att de här IT-specialisterna har en större frihetsönskan än andra men de har under lång tid fått höra (med all rätt!) hur värdefulla de är, de har kunnat få mycket bra villkor, de har blivit uppsökta av rekryterare och de har kunnat testa gig-livet med vetskapen att det är hur lätt som helst att få en fast anställning när så önskas. Liknande tendenser uppkommer säkert för många andra yrkesgrupper om och när det blir obalans mellan utbud och efterfrågan. Så jag tror inte att det är IT-specialisternas karaktär, utan utbuds- och efterfrågemekanismerna”.

Du har tidigare forskat om 80-talisternas syn på arbetsmarknaden – går det att se några skillnader gentemot denna grupp nu när 90-talisterna på allvar är ute i arbetslivet?

”80-talisterna var fascinerade av det nya 24/7-samhället som växte fram, de var annorlunda än sina ganska ordentliga föräldrar, som ofta var 40- och 50-talister. De fångades av alla möjligheter som det nya, digitala samhället erbjöd. 90-talisterna är lite annorlunda. De är uppvuxna i en lång högkonjunktur men är också starkare präglade av curling – inte bara föräldrar utan samhället i stort, tänk alla kundenkäter – och en mer utbredd psykisk ohälsa samt medvetenhet om det. Man känner efter mer själv vad man vill och vad man orkar, man är van vid stora klyftor och att marknadskrafter är tydliga”.

”Det finns en återgång till trygghet och åtta-till-fem. En del av detta har säkert sin grund i en utdragen högkonjunktur och en i såväl absolut mening som global jämförelse mycket hög levnadsstandard. Incitamenten att jobba extremt mycket är inte så stora utan man vill jobba lagom mycket, göra meningsfulla saker och ha ett bra liv. Det vill säkert de som väljer att frilansa också, men passar på att tjäna lite mer pengar och bestämma lite mer själva ett tag – men de stänger sällan dörren till en fast anställning senare”.

Hur kan arbetsgivare göra för att förbli attraktiva och behålla sina talanger?

”De flesta vill ha trygghet, men en fast anställning kan ge så mycket mer fördelar, och här kan arbetsgivare bli bättre på att förklara det: kolleger, en gemenskap på jobbet, en mycket större kontaktyta när det gäller att hitta uppdrag, trygghet, stöd vid olika typer av problem i jobbet eller privat, ett fast ställe att gå till och samtidigt en arbetsgivare som ofta har representation på många andra ställen inom och utom landet”.

”Och inte minst, vilket den frihetstörstande borde uppskatta, slippa ansvar för myndighetskontakter, ansvarsförsäkringar, fakturakoll och annat som kommer med egenföretagandet. Ofta räknar man inte den tid man faktiskt lägger på administration. I framtiden tror jag att en fast anställning kommer att ses som viktig, frilansandet skulle många gärna slippa”.

”Sen är det bra att många kan tänka sig att vara frilans – på samma sätt som det är bra att många, framför allt yngre, medarbetare är aktiva i olika nätverk där jobb erbjuds. Det gör att en arbetsgivare måste vara på tårna för att behålla talanger”.

Experten: Anders Parment

Anders Parment är ekonomie doktor, lektor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Han har bland annat publicerat skrifterna ”Generation Y” (2012), ”90-talister – som medborgare, medarbetare och konsumenter” (2016) och ”Employer branding: Så bygger arbetsgivare starka varumärken” (2017).

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden