Bästa cheferna? De använder sig av ”minus mindset”

trendspaning Känner du till senaste chefstrenden ”minus mindset”? Det är att omfamna devisen om att mindre av något är bättre – särskilt i ditt liv som chef. Vi förklarar närmare.

I din verksamhet är du säkert van vid att hylla mängden som en succé; många nya kunder, priser ska gå upp istället för ner, innovation är att lägga till nya produkter och tjänster, istället för att minska dem.

Men det finns anledning att tänka tvärtom, enligt en färsk artikel i The Economist.

För de bästa cheferna använder sig av det som kallas för ”minus mindset”.

Ett exempel är e-handelsföretaget Shopify, vars verksamhetschef Kaz Nejatian drog ner på möten och införde mötesfria onsdagar.

Resultat? Bättre effektivitet och produktivitet.  

Ett annat exempel är försöken med fyradagsveckor världen över, där länder som Australien, Japan, Spanien och Storbritannien har sett liknande utgång.

Intäkterna ökade med i snitt 40 procent jämfört med samma period året innan. Arbetsgivarna såg ett större engagemang bland de anställda och har haft lättare att både rekrytera och behålla personal. Och sjukfrånvaron minskade.

Andra sätt att använda sig av ”minus mindset”?

Som god chef ska du veta när det är dags att fimpa idéer och projekt som inte leder någonvart, och istället fokusera på det som är värdefullt och funkar.

Att göra – och erbjuda – mindre går visserligen ofta emot hela affärsidén.

Forskning, som tas upp i The Economist, visar på att när vi ombeds förbättra en tjänst eller produkt, så adderar vi till den, istället för att dra ifrån.  

Dags, alltså, att tänka om. Särskilt om du frågar management-teoretikern Peter Drucker, som är ett fan av så kallad ”planned abandonment”, eller ”planerat övergivande”.

Tanken är att överge marginaliserade produkter och aktiviteter för mer lönsamma sådana.

Chefer och ledare borde rutinmässigt fråga sig, menar Drucker, i alla delar av affärsverksamheten: ”Om vi inte gjorde det här vi redan gör, skulle vi gå in i det även om vi visste det vi vet nu?”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.