Axfoods vd – en ovanligt vanlig chef

Okonstlad, jordnära, lugn och trygg. Så beskrivs Axfoods vd Anders Strålman av sina medarbetare. Och det har visat sig vara en framgångsrik metod för att få fart på dagligvarukoncernen. Men hur går det till i praktiken?

Verksamhetsutveckling
Publicerad

Du hittar förvisso ordet ”jordnära” i Svenska Akademiens ordlista, men du får ingen beskrivning av vad det betyder. Kanske är det inte så konstigt. ”Jordnära” är ett adjektiv som sällan används i teoretiska sammanhang – eller som beröm i de fina salongerna.

För den som beskriver Anders Strålman, koncernchef på Axfood, är ”jordnära” däremot ett självklart ordval. Hans ledarskap andas enkelhet och tydlighet och förkroppsligas av en skrynklig skjorta och en vokabulär som ibland får investerare att sätta champagnen i halsen. Detta har tagit honom in i svensk detaljhandels finrum.

Oavsett om det är den mäktiga ägarfamiljen Johnson, länge med Antonia Ax:son Johnson i spetsen, eller om det är styrelsen på Svensk Handel, lyssnar alla när Anders Strålman tar till orda. Och resultatet av de beslut han fattar är ofta positivt.

Hemligheten?

Ja, den är högst icke-akademisk, om man ska tro hans omgivning.

Han är sig själv, helt enkelt.

I egenskap av Axfoods koncernchef har Anders Strålman inflytande över många svenskars vardag. När du kliver in på Willys eller Hemköp är det i grund och botten hans värdeord som präglar din upplevelse.

Och sannolikheten att du gör det – går in i någon av nämnda butiker, alltså – är stor. Genom sina butikskedjor förser Axfood en femtedel av den svenska befolkningen med dagligvaror.

Ekonomen Strålman tog klivet in i dagligvaruhandeln via jobbet som ekonomiassistent i butikskedjan Billhälls, där han snabbt avancerade till ekonomichef och sedan vd. När kedjan förvärvades av familjen Johnson år 2000 – och koncernen Axfood hade bildats – fick Anders Strålman snabbt en nyckelroll i den nya bolagsgruppen. Snart var han flaggskeppet Willys vd.

Och inom några år fick han ersätta Mats Jansson, koncernens första högsta chef.

När Anders Strålman tillträdde som koncernchef var han mer den ”kamerala typen” än han är i dag.

”Det som inte var siffror var inte intressant, i dag är det helheten, människorna och detaljerna i fokus”, säger en chef som var med i början.

”Han var ganska tystlåten under sina första år som koncernchef. I dag tar han större plats”, säger en person som sett Anders Strålman både som kollega och chef.

Anders Strålmans första utmaning som Axfoods koncernchef var att få organisationen att agera mer som ett bolag. Dotterbolagen var starka varumärken som inte riktigt dansade i takt.

Han skapade en gemensam värdegrund och förde in ett nytt butiksfokus, som fick organisationen att leva kärnvärdet ”butiken är scenen”.

Anders Strålman

Anders Strålman

Gör: Koncernchef Axfood.

Ålder: 63.

Familj: Hustru Cecilia Giertta, tidigare kommunikationschef på Axfood, två vuxna barn från tidigare äktenskap.

Bor: Östermalm i Stockholm, har fritidshus i Stockholms skärgård och på västkusten.

Karriär i korthet: Civilekonom och ingenjör. Revisorsassistent Karlgrens Öhrlings 19791981, ekonomiansvarig Bergendahls El 1981–1992, ekonomi- och driftsansvarig Billhälls 1992–1996, vd Billhälls 1996–2000, vd Willys 2000–2005, koncernchef Axfood sedan december 2005.

Tidigare hade koncernen drivits uppifrån, men ganska snabbt upplevdes en förändring i takt och ton, menar många. Organisationen blev mer lyhörd och avslappnad: Ganska snabbt byttes åtskilliga kostymer ut mot jeans och tröja.

När Anders Strålman tillträdde som koncernchef var börskursen svag, lönsamheten likaså. Hemköp befann sig rent av i kris.

För att lösa det sistnämnda klev han själv in som vd för Hemköp och tog över rodret, samtidigt som han hade ansvaret för hela koncernen. Han förklarade tydligt för finansmarknaden att han under en period skulle avsätta minsta möjliga tid för den.

”Han såg hellre att han levererade resultat än satt och pratade om vad de skulle göra”, säger en chef med insyn på Hemköp.

”Han gav sig sjutton på att han skulle lyckas vända skutan. Det var långt ifrån självklart att det skulle gå. Han satte ju huvudet på silverfat, vad hade hänt om han inte hade rott det i land? Men han överbevisade att det gick att leverera på alla delar av bolaget, att allt inte stod och föll med honom”, säger en annan chef.

Trots den höga arbetsbelastningen stressade Anders Strålman inte upp sig.

”Han är lugn och sansad, det underlättar när man har mycket omkring sig”, säger en medarbetare.

Den typen av framgångar som Anders Strålman har uppnått – Handelssverige tittar lite avundsjukt på Axfoods resultat – skulle kunna locka fram grandiositet hos en mindre jordnära chef, men i stället för att framhålla sig själv tar han gärna ett kliv åt sidan, sveper med handen över organisationen, cheferna och medarbetarna och låter dem ta emot applåderna från kunderna och börsen.

”Människor som vet vad de kan har inte behov av att prata om det för andra. Anders har en stark tro på sin egen kompetens. Han är jävligt trygg i sig själv”, säger en chef som jobbar nära honom.

Om Anders Strålman var aningen tillbakadragen i början har han nu blommat ut till en person som beblandar sig med alla och som älskar att åka ut och prata med butiksfolket. Han går gärna ner och pratar mer med dem som arbetar i Hemköp vid Torsplan i Stockholm, där Axfood har sitt huvudkontor. Det sägs att alla vet vem han är, åtminstone butikschefer och handlare.

Ledarskapet har han lärt sig på vägen. Ingen kan påminna sig om att han någonsin har gått någon ledarskapskurs eller anlitat en coach eller konsult för sin personliga utvecklings skull.

”Han är en människa med gott omdöme och sunt förnuft, det har han överfört till sitt ledarskap. Han lyssnar på människor som han gillar”, säger en hög chef.

Anders Strålman är en sådan chef som river av utvecklingssamtalet i bilen på väg till ett möte, och säger: ”Så här mycket får du i lön” och markerar att det inte finns utrymme för diskussion.

Samtidigt beskrivs hans empatiska förmåga som uppriktig, han frågar ofta hur folk mår och han kan gå rakt fram till en medarbetare på huvudkontoret och säga ”du gör ett jävligt bra jobb”.

Anders Strålman är en chef som får andra att växa.

”Han fick mig att tro mer på mig själv. Han stödjer att jag ser på vissa saker annorlunda. Han bekräftar mig, vilket har fått mig att öppna mig lite”, säger en chef i organisationen som tidigare har jobbat nära Strålman.

Kanske har hans snabba avancemang inom koncernen att göra med att Antonia Ax:son Johnson och Anders Strålman delar många värderingar och tankar om ”det goda företaget”.

Hållbarhetsfrågorna hålls högt. Willys säljer inte rödlistad fisk och Anders Strålman har personligen sett till att företaget köpt båtar för att kunna följa att fisket av västkusträkor går rätt till.

Han har också satt ett jämställdhetsmål på 60/40 (som inte specificerar vilken siffra som ska symbolisera män respektive kvinnor), baserat på forskningen som säger att en grupp behöver minst mixen 30/70 för att fungera väl.

”Han arbetar mycket för det och för mångfald, det är inte bara politiskt korrekt, han tycker att butiker ska vara ett Sverige i miniatyr. Om vi har som mål att vi ska ha 20 procent med annan nationell bakgrund, ska det vara så hela vägen, från butik till koncernledning”, säger en hög chef.

Hos Anders Strålman ryms både eftertänksam långsamhet och otålighet. Han tänker gärna långsiktigt och tar sig framåt med små steg när det gäller organisatorisk utveckling.

Men i ledningsgruppsmötet börjar det krypa i honom om det blir för pratigt.

”Han hade en förmåga som jag uppskattar: om någon punkt blev för långrandig eller för ältande, då kunde han säga ’nu räcker det, nu får vi fatta beslut’”, säger en person med insyn i Axfoods ledningsgrupp.

Därmed inte sagt att han inte bryr sig om vad andra tycker och säger.

”Jag får uppfattningen att han sitter och lyssnar in, sedan säger han ’vi gör så här’. Det är jävligt kort mellan beslut och handling”, säger en annan person med insyn i Axfoods ledningsgrupp.

Allt han gör innehåller en rejäl skopa prestigelöshet. Så även hans beslutsfattande.

”Han är inte sämre än att han kan ändra sig, det har han inga problem med. ’Så här skulle jag inte ha gjort’, kan han säga”, säger en chef.

Arbetet med internethandel är ett exempel på hur Anders Strålman kan låta vissa saker ta tid. Marknadsbedömare anser att Axfood ligger hopplöst efter med det digitala. Det struntar Anders Strålman i. Han jobbar konsekvent enligt en linje, låter sig inte kastas mellan olika strategier. Försiktighet är lönsamhet, menar han.

”Han är ingen chanstagare. Han är sund och strategisk och gör inget förhastat”, säger en chef.

”Ja, jag kan hålla med om att det går lite långsamt. Den extrema utveckling Axfood har haft nu hade man kunnat ha för fem år sedan. Men han har inte velat spela bort något på resans gång. Det är en drift hos honom som är starkare än hans förändringsbenägenhet”, säger en annan hög chef inom Axfood, som påpekar att det inte är någon högmarginalbransch Anders Strålman verkar i:

”Det måste säljas en jävla massa krossade tomater för att det ska bli vinst, men gör man något fel försvinner pengarna fort. Där står hans revisorstänk över allt annat.”

Anders Strålman beskrivs som ”rätt okej” på att hantera konflikter, möjligen är han lite ängslig, han har en tendens att skjuta upp svåra samtal.

”Han skulle kunna bli lite bättre på det, att inte stoppa huvudet i sanden”, säger en källa.

Somliga menar att han skulle kunna bli lite hårdare i nyporna även i organisationsfrågor.

”Han tycker att större förändringar är jobbiga, han vill ha så lite oro som möjligt. Han kan vara lite väl försiktig i de frågorna”, säger en chef.

”Jag tror att han, eftersom han är ärlig, tar tag i problem på en gång. Han säger vad han tycker. Går inte och säger en sak till en person och något annat till en annan. Han är ärlig, öppen och rak”, säger en av medarbetarna på huvudkontoret i Stockholm.

Strålman beskrivs som ”jämn i humöret”.

”Han är inte den typen med de stora gesterna, han ställer sig inte upp och gapar eller blir riktigt arg. Det blir lite mörkt i ögonen. Då vet man att det är allvar”, säger en medarbetare som har sett Strålman på nära håll.

”Någon gång har jag sett honom brusa upp när något inte har gått som han önskat. Och om det är någon analytiker som kommer med dryga frågor kunde man märka att han blir lite avmätt. Han är ingen robot”, säger en chef.

Som ny koncernchef hade Anders Strålman inga problem med att blotta sin okunskap eller att delegera ansvaret. Det har han fortfarande inte. När han märker att någon i hans omgivning behärskar ett område lämnar han stort ansvar. Han är knappast rädd för att omge sig med människor som är bättre än han själv.

”Han är inte en människa som lägger sig i, det finns inget mikromanagement att tala om, man får förtroende, man får vara självständig”, säger en medarbetare.

Visserligen är han intresserad av – och insatt i – detaljerna, men han är klok nog att låta dem som han har förtroende för själva sköta sitt arbete.

”Han sätter tydliga ramar och mål och litar på att vi ska uppnå det som förväntas. Han är en tydlig målställare, men inte inne och petar i detaljerna. Han litar på att om man åtagit sig något så gör man det”, säger en person.

Det finns också tillfällen då han delegerar av otålighet. Det han inte är hundra procent road av lägger han inte för mycket tid på utan lämnar gladeligen ifrån sig. Som till exempel att tala engelska, något som gör honom obekväm. Eller när han vid koncernens årsstämma tidigare i vintras lät bli att dyka upp på repetitionen innan, för ”han visste ju redan vad han skulle säga”.

Han är bra på att ge enkla, tydliga förklaringar om vart verksamheten är på väg.

”Det är inget märkvärdigt, inga konstiga ord, utan mer ’så här ser jag på saken’. Han har lätt att få gruppen med sig”, säger en mellanchef.

Det är inte alla i de fina salongerna som omedelbart har tilltalats av det jordnära i Anders Strålmans ledarskap. Men de har fått anpassa sig.

”Det är många som har tänkt ’men vad fasen, så där kan han väl inte göra?’, men han har gjort det ändå. Det kräver tillvänjning i högre kretsar”, säger en chef.

”Han är inte alltid politiskt korrekt, men han trampar inte i klaveret. Han har ett gott omdöme, är ju både revisor och tekniskt kunnig. Förstår man både ekonomi och fysikens lagar så är man streetsmart”, säger en mångårig kollega.

Se där, ännu ett ord som saknar beskrivning i Svenska Akademiens ordlista. Och som sätter fingret på Anders Strålmans ledarskap.

Här är hela resultatet

Anders Strålmans resultat: 32/40

Ledarstil 4/5

Ett jordnära och pragmatiskt ledarskap, byggt på lika delar kunskap, nyfikenhet och sunt förnuft. Strävar framåt men gör det med försiktiga steg hellre än att rusa. Axfoods koncernchef värderar hållbarhet och mångfald högt.

Delegering 4/5

Inte rädd för att omge sig med människor som har större kunskap än han själv och att ge dem ansvar. Är tydlig med sin kravställan. Har en stor detaljkunskap, men låter bli att detaljstyra. Kan ibland delegera uppgifter som han själv tycker är mindre intressanta.

Motivation 3/5

Sprider arbetsglädje genom att tala med medarbetarna och cheferna ute i verksamheten. Anders Strålman motiverar hellre genom att dela ut komplimanger då och då än att sitta i långa utvecklingssamtal. Får omgivningen att lyfta tack vare sitt sätt att delegera.

Konflikthantering 3/5

Kan dra sig för att ta tag i konflikter som ligger och pyr, men när han väl gör det lyssnar han in och sätter ner foten. Upplevs som äkta och genuin även i de svåra samtalen.

Kommunikation 4/5

Gör sig allra bäst i det personliga mötet, när hans raka och okonstlade budskap får fritt utrymme. Har en förmåga att kunna bemöta alla på ett begripligt sätt, oavsett om det är representanter för ägarna eller en handlare. Är ingen estradör.

Beslutsfattande 5/5

Även om de stora förändringarna tillåts ta tid ältas inte besluten för länge. Lyssnar in och fattar beslut snabbt. Blir det fel har han inga problem att ändra sig.

Rekrytering 5/5

Tycker att Axfoods butiker ska vara ett Sverige i miniatyr och söker sådana som kan utmana honom snarare än ja-sägare. Har ett jämställdhetsmål på 60/40 (inte specificerat vad som symboliserar män respektive kvinnor) och mål på 20 procent med annan nationell bakgrund.

Personlighet 4/5

Okomplicerad, ärlig, öppen och rak. Ingen har anledning att ifrågasätta hans uppriktighet. Sägs vara rolig att äta middag med. Är du från västkusten har du en vän i Anders Strålman.

Summa: 32/40

Strålman svarar på testet

”På samma sätt som Axfood utvecklats och nått framgångar, har också mitt ledarskap förändrats över tid. Mitt sätt att leda bolaget är annorlunda i dag än vad det var för exempelvis fem år sedan. Fast nog känner jag igen mig själv på det sätt min omgivning väljer att beskriva mig. Kul läsning!”

/Anders Strålman
Koncernchef Axfood

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden