Arbetsmiljöverket gör inspektion av chefernas arbetsmiljö

Hur står det till med arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor? Det ska nu granskas av Arbetsmiljöverket när de gör en stor inspektionsinsats. Syftet med insatsen är att förbättra chefernas arbetsmiljö med fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vad

Arbetsmiljöverket kommer genomföra inspektioner med fokus på arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Nytta

225 inspektioner väntas genomföras över hela landet. Bland annat kommer konsultverksamheter och reklambyråer samt olika slags huvudkontor inspekteras av myndigheten. Det är branschområden som bedöms behöva förbättra sina kunskaper inom arbetsmiljöfrågorna.

Enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik ligger brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. En grupp som kan hamna i en klämd situation är första linjens chefer, alltså de som är närmaste chef till de flesta medarbetarna. Dessa pressas många gånger både uppifrån och nerifrån i organisationen vilket kan leda till ohälsa och sjukdom.

”Vi träffar ofta första linjens chefer när vi utför våra inspektioner. Nu är det deras chefer vi vill prata med, tillsammans med ett skyddsombud. Under insatsen fokuserar vi på områden som berör arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling”, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som projektleder insatsen.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid. Dessutom uppger hälften av cheferna att de väntas läsa jobbmejl på sin fritid.

”Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden”, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Bland annat kommer konsultverksamheter och reklambyråer samt olika slags huvudkontor inspekteras av myndigheten. Det är branschområden som bedöms behöva förbättra sina kunskaper inom arbetsmiljöfrågorna.

”Chefer som får ett bra stöd och hjälp med ett fungerande arbetsmiljöarbete, har också möjlighet att stötta sina medarbetare. Det ger i sin tur friskare arbetsplatser”, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Totalt väntas 225 inspektioner genomföras över hela landet. Besöken sker på den fysiska arbetsplatsen och Arbetsmiljöverket vill att både arbetsgivare och skyddsombud deltar.

”Samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud är en viktig pusselbit för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet”, säger Cato.  

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.