Arbetet allt viktigare för att skapa mening

Nu kommer den klassiska boken om existentialismen, Konsten att leva innerligt: Existentialism för den moderna människan, i uppdaterad nyutgåva, skriven av ledarskapskonsult Ann Lagerström tillsammans med prästen Ted Harris.

Leda verksamhet
Publicerad
Ledarskapskonsulten Ann Lagerström

Vad kan jag som chef lära mig av existentialismen? 
”Det finns mycket romantik i ledarskapsfilosofier. Existentialismen är inte så romantisk, den är mer som en kartläggning. Vem är du, hur ser villkoren ut – man börjar där, i en realistisk syn, inte i romantiska föreställningar om hur det borde vara. Existensfilosofin lyfter mitt perspektiv. Vad innebär det att vara människa – vad är medarbetarskap, ledarskap, ett företag?” 

”Precis som jag som människa är inkastad i ett ögonblick i tiden, så är företaget något jag som chef kastas in i och ska försöka förstå. Varför finns det här företaget? Vad har det för relation till sina medarbetare, sina kunder och världen i stort? Stämmer det överens med den medarbetare eller ledare som man anställer?” 

Är existentialismen mer relevant för ledarskapet idag än när ni först skrev boken för fjorton år sedan?  
”Ja! Mening har blivit ett nyckelord i arbetslivet. Människan strävar efter mening och människor kopplar idag mer och mer sitt meningsskapande till arbetet. Hela relationen mellan företag, ledare och medarbetare är ett utbyte av mening.” 

Är man överens om hur det utbytet ser ut, tror du? 
”När jag blir anställd ställer man sällan frågan om varför jag vill arbeta – är det pengar, karriär eller något annat? Har man otur kan företaget ha en mening, ledaren en annan och medarbetaren en tredje. Har företaget meningen att tjäna pengar är det viktigt att man inte låtsas att målet är ett annat.” 
”Min erfarenhet som ledarskapskonsult är att tydlighet är ett problem i de flesta organisationer: Vad vill vi? Vem har makten? Vad är din roll? Otydligheten ställer till mycket problem.” 

Boken heter Konsten att leva innerligt, men vad kan man säga om konsten att LEDA innerligt? 
”Att leda innerligt innebär att inte tappa kontakten med vem jag är som människa. Att ha kvar dialogen mellan mig själv och min roll och inte springa ifrån mig själv och mina egna värderingar. Man ska vara öppen för att medarbetarna ska kunna vara så innerliga som möjligt, men också vara medveten om att företaget sätter gränser. Var inte rädd för att prata med medarbetarna om existentiella frågor, livet, döden och meningen.” 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.