9 knep: Så gör du arbetsplatsen poppis – genom styrelsen

Hur gör du som chef och ledare för att säkerställa att din styrelse tänker modernt, brett och inkluderande? Det finns några knep du kan ta till, tipsar Hanna Moisander, grundare av styrelseutbildningsbolaget deb.

Hanna Moisander, grundare deb.

1. Bra relation mellan vd och styrelseordförande

Säkerställ att ledningsgruppen och styrelsen har en god relation. Hur väl informerad och medveten styrelsen är om nya trender och risker har en direkt påverkan på företagets framtid. Har styrelsen tillgång till all nödvändig information? Då har den förutsättning att snabbt agera på utmaningar och fatta välgrundade beslut.

2. Ifrågasätt styrelsesammansättningen!

Förespråka en diversifierad styrelse som inkluderar medlemmar med olika bakgrunder och perspektiv. En homogen styrelse riskerar att missa perspektiv och kan i stället präglas av grupptänkande som hämmar innovation. Olika kompetenser skapar större möjligheter för företag att ligga steget före, främjar bättre beslutsfattande och framtidssäkring.

3. Håll styrelsen i loopen – var helt transparent

Håll styrelsen uppdaterad om viktig utveckling och framsteg inom företaget, allt från finansiella resultat, marknadstrender och eventuella förändringar i företagets strategi eller inriktning. Regelbundna uppdateringar kan hjälpa styrelsen ge värdefulla insikter om företagets framtidsutsikter. Om något känns jobbigt att berätta – gör det direkt så att styrelsen kan agera snabbt. Tillsammans verkar ni för företagets bästa.

4. Ta in trender och omvandla till möjligheter

Framtidsanpassa styrelsen genom att främja och inkludera framtidens kompetens. Det kräver trendspaning om vart utvecklingen är på väg. Betona vikten av långsiktigt strategiarbete och visualisering av målbild i relation till ägardirektivet. Genom att fokusera på det långsiktiga kan du hjälpa styrelsen att tänka strategiskt kring företagets framtid, förutse möjligheter och eventuella problem. Företagets erbjudande måste hänga med i utvecklingen!

5. Kräv agilt arbetssätt och digital omställning

Innovation kräver att hela bolaget hänger med i digitaliseringen. Teknik och digitala verktyg kan hjälpa till att effektivisera verksamheten, och borde därför också uppmuntras i styrelserummet. Det kan handla om att inkludera verktyg som automatiseringsprogramvara och molnbaserade system. Se till att den digitala strategin är flexibel och anpassningsbar, för att snabbt kunna svara på förändrade marknadsförhållanden. Anamma tekniken och ligg steget före.

6. Säkerställ rätt kompetens – däribland tech-kompetens

Vi lever i en digital värld och utvecklingen går snabbt framåt, särskilt med tanke på AI-utvecklingen som innebär nya förutsättningar. Ska företaget kunna förhålla sig till omvärlden måste kunskap om AI och cybersäkerhet finnas i styrelserummet. Beroende på bransch och marknad, identifiera ytterligare kompetens av stor vikt. Välj in relevant specialistkunskap och utbilda befintliga styrelseledamöter inom tech, innovation, och framtidens kund.

7. Löpande utvärdering

Jobba med tydliga KPI:er, för dig själv och tillsammans med styrelsen. Se även till att följa upp dessa tillsammans genom att bjuda in till löpande utvärdering och analys. Bristande kunskap och behov kan på så sätt synliggöras, och genom datadrivna beslut kan din styrelse ständigt utvecklas.

8. Upskill och reskill

Många styrelseledamöter har suttit med i en styrelse i flera år utan att uppdatera sin kunskap. För att säkerställa kompetens som lever upp till både samtid och framtid är kontinuerligt lärande en avgörande faktor. Rent praktiskt kan detta göras genom utbildningar, gemensamma trendspaningar, gästföreläsare eller att aktivt delande av material för inläsning mellan möten.

9. Bra ordförandeskap = bra ledarskap

Ställ krav på bra ledarskap hos din styrelseordförande. Styrelseordförande bär det yttersta ansvaret att skapa en inkluderande miljö i styrelserummet. Med bra ledarskap främjas psykologisk trygghet som innebär att olika och nödvändiga perspektiv får möjlighet att ta plats.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden