5 saker ledare gör – som kväver innovation

Visste du att ditt omedvetna chefsbeteende kan kväva innovationslusten hos dina medarbetare? Här är fällorna du ska undvika. 

Surikat

År 2019 föll Sverige från andra till sjunde plats på Bloombergs lista över världens mest innovativa länder. Det tyder inte nödvändigtvis på att entreprenörsviljan är på väg ner; snarare är det en reflektion över det oförutsägbara klimat som företag och organisationer befinner sig i.

Trots mer kunskap och data än någonsin tidigare, framstår det som allt tydligare att affärsanalys och nyckeltal inte räcker för att nå toppen. För att verkligen kunna konkurrera internationellt, måste företag locka till sig emotionellt intelligenta och förändringsbenägna ledare.

Medan många ledare har en naturlig fallenhet för innovation och nytänkande, visar en studie från konsultföretaget Aperio att det kan vara långt viktigare att ändra beteendet bland medarbetare som sätter käppar i hjulet för en sådan utveckling. Inte sällan tenderar cheferna själva att uppmuntra och utgöra exempel på negativt beteende, vilket kan leda till en snöbollseffekt med förödande konsekvenser.

5 avgörande beteendefaktorer som riskerar att kväva innovationslusten på din arbetsplats

1. Omedveten vårdslöshet
En tendens att slarva och uppföra sig impulsivt, som att skicka iväg ett arbete innan det är slutfört eller skynda sig att besvara förfrågningar på ett sätt som framstår som oöverlagt.

2. Överbeskyddande
Behålla det bästa arbetet för sig själv och vara ovillig att dela med sig av rädsla för att bli bestulen på idéer.

3. Överdrivet självförtroende
Förlita sig på ego och viljestyrka snarare än att be om hjälp, även om man behöver den.

4. Överansträngning
Driva sig själv bortom rimliga gränser.

5. Nedvärdering
Ta framgång för given och varken sätta värde på relationer eller medarbetare i ivern att gå vidare till ”nästa stora grej”.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.