5 saker chefer kan lära sig av idrotten

Hur hör idrottsrörelsen och ledarskap ihop? Beröringspunkterna är de facto många. Helena Folcker, vd för lagidrottsplattformen laget.se, listar en handfull punkter på hur chefer kan ta hjälp av idrotten i sitt ledarskap.

Ledarskap
Publicerad

1. Laget före jaget

Idrottsrörelsen utmärker sig genom att skapa starka och sammanhållna grupper. Genom att lära sig gruppdynamik, förtroende och samarbete kan chefer nå en mer öppen kommunikation – och på så sätt få en starkare prestation av teamet. Idrotten utmärker sig dessutom när det gäller att identifiera begåvade personer, vårda deras färdigheter och ge dem möjlighet till vidareutveckling. Jobba med att hitta och erbjuda utveckling för medarbetarna! Då ökar möjligheterna för att få ett starkare team.

2. Anpassning och flexibilitet

I decennier har idrottsrörelsen bestått av skickliga ledare som lärt sig anpassa sina strategier efter omständigheterna. Och ibland möter de motstånd. Genom att anpassa sin strategi till hur marknaden förändras kan chefer lära sig vara mer smidiga och förbli proaktiva i att identifiera möjligheter. Att vara flexibel som chef ökar möjligheterna att mer effektivt navigera i ett landskap i förändring.

3. Krishantering och uthållighet

Idrottsrörelsen möter ständigt motgångar, förluster som skador. Men här finns också en unik uthållighet. För chefer är uthållighet avgörande, inte minst i kriser, där det handlar om att betona vikten av misslyckanden, upptäcka utmaningar och agera snabbt. Uppskattade chefer har lärt sig att betona vikten att vi lär oss av misslyckanden för att sedan komma tillbaka med bättre förutsättningar inför framtiden.

4. Mångfald och inkludering

En hjärtefråga för idrottsrörelsen är mångfald och inkludering. Om fler chefer skulle förstå vikten av att omfamna mångfald – och underlätta för en inkluderande arbetsmiljö – skulle resultaten bli bättre. Genom att främja lika möjligheter, anamma olika perspektiv och skapa en kultur av respekt kan chefer utnyttja mångfaldens kraft för att driva innovation och kreativitet.

5. Passion och motivation

Att drivas av passion och motivation är A och O för idrottsrörelsen. Chefer behöver identifiera teamets gemensamma passion, ofta kopplat till bolagets vision, och hur man lär sig inspirera sina medarbetare. Vilket kan innebära att chefen behöver anpassa sitt arbete för att skapa en miljö där medarbetarna känner sig motiverade och engagerade. Att erkänna och fira prestationer är också ett sätt som kan öka medarbetarnas entusiasm och engagemang.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.