4 knep som förverkligar din idé

Har du en fantastisk idé? Bra – men din entusiasm kan stå i vägen för viktiga perspektiv. Här är knepen som hjälper dig att se mer nyktert på din vision och underlättar ett framgångsrikt genomförande.

Karriär
Publicerad

För många av oss behövs det inte särskilt mycket för att gå igång på en ny idé. Oavsett om det handlar om en ny produkt, en presentation eller ett projekt i behov av ny energi, kan det vara lätt att bli bländad av nya till synes revolutionerande tankebanor, enbart se fördelarna och genast gå till aktion.

Men den som på så sätt stänger in sig i sin egen idé-ekokammare riskerar snart att hamna i en återvändsgränd med oväntade hinder som dyker upp i sista minuten, medan andra mer framkomliga vägar lämnas outforskade.

Sabina Nawaz.

Med följd att projekten försenas betydligt eller går i stöpet helt, varnar Harvard Business Review.

För HBR har internationella ledarskapscoachen Sabina Nawaz tagit fram en checklista som hon menar kan hjälpa beslutsfattare att vidga perspektiven under idéarbetet och på så sätt förhindra att entusiasmen för nya idéer inte drar i väg så pass att befogade invändningar lämnas obesvarade.

Här är hennes bästa tips för ett mer nyktert idéarbete. 

4 frågor som ger dig perspektiv

  1. Vad skulle dina kritiker säga? Dina intentioner må vara de bästa, men kollegerna kan ändå tveka inför att ärligt kritisera ditt arbete. Att gemensamt ta ställning till en hypotetisk kritikers hypotetiska frågor kan vara en väg mot ökad öppenhet. ”Ett uteslutande av det personliga kan leda till en friare diskussion där män­niskor är beredda att tala mer objektivt och ta emot konstruktiv kritik mer öppet”, menar Sabina Nawaz.
  2. Vad sticker ut? Du presenterar en idé eller tänkbar väg framåt, men vad och hur mycket landar egentligen hos åhörarna? I   stället för att leda en allmän diskussion eller frågestund, ställ frågan ”vad sticker ut?” för att upptäcka vad publiken tagit till sig. Lika gärna som människor kan instämma i dina huvudiakttagelser, kan de komma att ­belysa saken från helt andra och högst oväntade perspektiv. ”En ytterligare fördel är att frågan leder till feedback på din kommunikation. Du kanske upptäcker att ingen ens ­nämner den enda punkt du verkligen har velat framhålla”, menar Sabina Nawaz.
  3. Vad fattas? Kanske tycker du dig ha undersökt ett problem från alla tänkbara utgångspunkter och täckt upp för varje eventualitet. Men människor med annan bakgrund och expertis än din kommer sannolikt ändå att upptäcka hål i argumentationen. ”Genom att ställa frågan vad som saknas, signalerar vi öppenhet för återkoppling och en vilja att släppa på kontrollen. Det gör att vi kan upptäcka brister i god tid före en lansering eller till och med skapa betydande fördelar på marknaden”, säger Sabina Nawaz.
  4. Vad skulle någon insatt utanför vårt sammanhang säga? Kunskapens förbannelse – så kallar Sabina Nawaz den närsynthet som kan uppstå i en förvisso duglig men samtidigt begränsad organisation. ”Som experter eller högre chefer antar vi att andra förstår och ser på saker ur vårt eget perspektiv, vilket innebär att vi kortsluter kommunikationen. Vi rullar ut nya initiativ inför medarbetare i första linjen, som himlar med ögonen åt våra idéer, då de inte ägnat månader åt att uppslukas av dem. Att kolla av våra antaganden under resans gång, särskilt med dem som i första hand kommer att påverkas av dem, ger oss insikter i att vägen framåt inte bara är expertbaserad, utan också grundad i de upplevelser den skapar åt andra.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden