3 av 5 chefer litar på beslut fattade av AI

I en ny rapport från IT-företaget Fujitsu ger företagsledare sin bild av den digitala transformationen – där hela 60 procent sätter sin tilltro till AI-fattade beslut.

Beslutsfattande
Publicerad
Tre av fem chefer litar på beslut tagna av artificiell intelligens.

Rapporten är baserad på intervjuer med 900 chefer i mellanstora till stora organisationer inom tillverkning, hälsovård, finans, försäljning, transport och myndighet, spridda över nio länder i Nordamerika, Europa och Asien.

En övervägande majoritet – 87 procent – uppger att de påbörjat sin digitala resa, och de som kommit längst på området är företag inom finanssektorn. Rapporten visar att framgångsrik digital transformation till stor del bygger på att vårda människorna i organisationen.

Ledare som lägger stor vikt vid mångfald, inkluderande och en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och som ger sina anställda mandat och goda förutsättningar är de som lyckas bäst med digitaliseringen.

Den ökade digitaliseringen har dock en baksida: Bland de tillfrågade cheferna ses en växande osäkerhet kring data och säkerhetsrisker. Så många som 70 procent tycker det är svårt att avgöra om information online stämmer, och ungefär lika många oroar sig för dataläckage och cyberattacker.

Sju av tio misstänker också att företag kan utnyttja deras persondata utan tillstånd. Men till de varumärken som lyckats bygga upp ett förtroende känner man sig trygg med att lämna ut sina uppgifter, likaså om informationen används till att förbättra produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls.

När det kommer till nästa steg inom digitaliseringen, artificiell intelligens, är känslorna blandade. 60 procent av cheferna säger att de tycker beslut som fattats av ett AI-system är mer rättvisa, eftersom ett sådant inte har några förutfattade meningar och därför kan göra bättre avvägningar. Men 52 procent menar motsatsen – att även om själva beslutet är neutralt, så kan den data som matats in vara färgad av mänskliga uppfattningar.

På frågan huruvida det går att lita på ett beslut som fattats av en dator svarar 63 procent ja – men bara om AI:t kan redovisa på vilka grunder beslutet tagits. De flesta vill också gärna se att en människa har sista ordet innan beslutet verkställs. Det område där flest chefer är positiva till att AI bestämmer utan mänsklig inblandning är kvalitetskontroll av produkter. De ställen där man minst vill mötas av en självbestämmande AI-dator är hos läkaren – och i domstolen.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.