10 tips för att motivera dina medarbetare

Du som ledare och chef kan få dina medarbetare att hitta sin egen blixtrande motivation – och därmed utnyttja hela sina potential.

Motivation
Publicerad
Kvinna i blått som har superhjälte-skugga

Att känna sig behövd och uppskattad, att få utvecklas, samarbeta med kollegor och att få egen frihet är viktigt för motivationen. För dig som chef gäller det att skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta sin egen inre motivation.

Under en vår av oro och corona-turbulens har detta för många chefer och ledare varit extra svårt. Hur kan du som chef motivera dina medarbetare när det till exempel är extra hård belastning, som för vårdpersonal och pedagoger, eller när ledarskapet plötsligt ska bedrivas från en dator hemifrån?

I pr-byrån Westanders bok ”Ledarskapshandboken 2021” finns tips på hur du som ledare gör för att hitta dina medarbetares inre motivation och självledarskap:

1. Skapa tydliga ansvarsförhållanden

Låt dina medarbetare styra sitt eget arbete genom att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig. Otydligt ansvar leder till osäkerhet, stress och konflikter.

2. Visa tillit

Ge frihet till dina medarbetare att själva bestämma hur de ska nå målen för de egna arbetsuppgifterna. Det ökar motivationen. Visa också att du litar på dem när det gäller tidsanvändning och val av arbetsgrupper.

3. Detaljstyr aldrig

Om du har delegerat en uppgift, låt då medarbetaren ta ansvar för den utan att du går in och tar över. Erbjud i stället stödjande coachning, ge återkoppling och betona att det är medarbetaren som bestämmer.

4. Tillåt misslyckanden

På en arbetsplats som tillåter misslyckanden är det lättare att våga göra nya saker och att lära av sina misstag.

5. Bygg en feedbackkultur

Främja en kultur där alla, både du och dina medarbetare, är generösa med beröm och ger konstruktiv kritik. Återkoppling bidrar till ständig kompetensutveckling och upskilling.

6. Främja förändring

Uppmuntra till ständig förnyelse av arbetsmetoder, processer och rutiner. En stark förändringskultur sporrar medarbetare till personlig utveckling och motiverar dem.

7. Ha höga förväntningar – och visa dem

Tydliggör dina förväntningar på medarbetaren genom att delegera uppgifter som går utanför hens bekvämlighetszon. Det är jobbigt att förlora fotfästet, men också lustfyllt att utvecklas.

8. Betona ert syfte och ert ”why”

Prata om syftet med att ni finns till och hur ni alla bidrar till samhället och målen. Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål.

9. Utveckla värdegrunden

Ta fram en värdegrund som tydligt pekar ut vilka värderingar som ska vägleda det dagliga arbetet.

10. Uppmuntra samarbete

Säkerställ att organisering, lönekriterier och andra processer på arbetsplatsen främjar samarbete och inte konkurrens. Ett effektivt samarbete mellan engagerade kollegor skapar arbetsglädje.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden