”Anställd jobbade i smyg för konkurrent. Vad göra?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl svarar på frågan vad du som chef kan göra om en medarbetare jobbat i smyg för en konkurrent under uppsägningstiden.

En medarbetare har sagt upp sig. Under uppsägningstiden har personen arbetat åt en konkurrent. Vad kan jag göra?

Fredrik Dahl: En arbetstagare har under anställningstiden en långtgående lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten sträcker sig även under arbetstagarens uppsägningstid och upphör inte förrän anställningen upphör. Lojalitetsplikten innefattar bland annat att en arbetstagare inte får bedriva eller ens förbereda verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Var börjar jag?

Fredrik Dahl: Ett första steg är att prata med din medarbetare och förklara att handlandet är oacceptabelt. Fortsätter din medarbetare ändå får hon anses ha åsidosatt sina skyldigheter mot dig som arbetsgivare.

Hur kan jag juridiskt gå vidare?

Fredrik Dahl: Arbetsdomstolen ser mycket allvarligt på situationer där den anställde bedriver eller förbereder konkurrerande verksamhet under anställningen och inte sällan är detta grund för avsked (att anställningen upphör omgående, utan uppsägningstid). Under vissa omständigheter kan en arbetstagare även bli skyldig att utge skadestånd för den ekonomiska skada som arbetsgivaren har drabbats av.