Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”En ung chef kan vara lika bra”

Emina Sesto, 23, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala. Kompassrosen-stipendiat 2021, vilket delas ut av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. 

 

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad

Hur gammal är en bra chef?

”Åldern definierar inte en chefs förmåga. En chef kan vara 21 eller 60 utan att det säger något om hur personen kommer att agera i sin roll.”

Är ålder viktigt när det kommer till rollen som chef? 

”En ung chef med en stark vilja och engagemang kan leverera minst lika bra som en äldre chef. Så för mig är det inte viktigt. Fördelen med en yngre chef kan vara att denna har en naturligare koppling till digitalisering medan en äldre har mer livserfarenhet. En kombination av olika personer är alltid eftersträvansvärt.”

Vad är det viktigaste du som chef kan göra för att motverka åldersdiskriminering?

”Att se till individen och inte döma utifrån ålder. Se potentialen hos både yngre och äldre personer för att på så vis skapa mångfald i organisationen. Målsättningen bör vara att man i gruppen kompletterar varandra och bidrar med olika perspektiv.”

#hurgammalärenbrachef

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden