En chef som kommit tillbaka till kontoret, samt en arbetsplats i hemmet

9 av 10 vill fortsätta jobba på distans – men chefer längtar till kontoren

De flesta som arbetar på distans vill fortsätta med det åtminstone en dag i veckan, visar undersökningar – samtidigt som många chefer längtar tillbaka till kontoren.

Medan covid-smittan återigen tilltar, rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla med möjlighet att jobba hemifrån att fortsätta med det. Och många verkar uppskatta tillvaron på hemmakontoren: av de som redan arbetar på distans vill 88 procent fortsätta med det åtminstone en dag i veckan i framtiden, visar en undersökning som bemanningsföretaget Randstad har gjort med hjälp av Sifo.

Undersökningen visar också att 38 procent anser sig vara lika eller mer produktiva på hemmakontoret som sin traditionella arbetsplats. En fjärdedel är lite eller mycket mindre produktiva därhemma, medan 37 procent inte märker någon skillnad alls, enligt enkäten som också pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren vid hemarbete. Störst andel av de tillfrågade, 77 procent, vill ha hjälp från sina chefer med förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

”Som arbetsgivare är det viktigt att hålla en tät dialog med sina medarbetare och stötta dem så mycket som möjligt vid distansarbete. I dessa tider är det också viktigt att inte endast hantera arbetsrelaterade frågor, utan även lägga tiden på att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och tillgodose deras behov”, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar en annan undersökning att chefer är mer negativt inställda till hemarbete än sina medarbetare:

”Chefer kan uppleva otydlighet om de inte kan se och prata med medarbetarna på plats. De kan bygga upp en bild av situationen som inte alltid stämmer och känna brist på kontroll”, säger organisationspsykologen Mattias Elg, som på uppdrag av Remote Lab tagit fram en rapport om erfarenheter av distansarbete under 2020.

Chef som sitter i hallkorridor

Läs också: Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Enligt rapporten vill 96 procent av de tillfrågade arbetstagarna gärna fortsätta att arbeta hemifrån även efter att corona-epidemin klingat ut, åtminstone delvis. Men 71 procent av de tillfrågade arbetsgivarna vill inte att deras medarbetare ska jobba på distans. Oförmåga att skapa tillit i den digitala världen och svårigheter att förlita sig på sin karisma via en skärm anges som ytterligare orsaker till chefernas olust inför hemarbetet och distansledarskapet som oundvikligen uppstår.

”Vi har kunnat se att många av medarbetarna har upplevt en ökad livskvalitet, framför allt för att det blir enklare att få ihop privatliv med arbetsliv. Chefer behöver möta det här och utveckla sina förmågor i att leda på distans. Medarbetarna kommer inte att vilja gå tillbaka till hur det var förut”, säger Mattias Elg till Arbetsvärlden.

Person som jobbar längre arbetsdagar vid hemarbete

Läs också: Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten

Micke Darmell håller i kursen inom effektiv digital möteskultur
Distanskurs

Effektiva digitala möten

Aldrig förr har svenska chefer suttit i så många videomöten, men används tiden alltid på bästa sätt? Hitta kraften i en hållbar möteskultur och få effektiva digitala möten!

Relaterade artiklar

Chef och medarbetare
Arbetsmiljö

Maxtaket i regionen: 35 medarbetare per chef

I Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete för att minska personalgrupperna. Målet är att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef. ”Vi ser det som en investering”, säger hr-strategen Niklas Thorell Sjöström.
Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Stockholms universitet

Studierna ger riktning och driv in i framtiden

Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest. "Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid", konstaterar Pernilla Medson, svensk vd på det digitala hälsobolaget ResMed.
En ledarfågel som leder många andra fåglar
Arbetsmiljö

Leder du för många medarbetare?

50, 60, 70 medarbetare att ensam ansvara för – eller ännu fler. En orimlig, men långtifrån ovanlig situation för första linjens chefer i kvinnodominerad offentlig sektor. Forskaren Annika Härenstam varnar för än tuffare villkor när staberna sväller och ledarskapet på "golvet" prioriteras ner.
Liten hund på ett kontor
Arbetsmiljö

Husdjur på jobbet? Här är reglerna som gäller

Hemmajobb och ökad isolering har gjort att många skaffat husdjur under pandemin. Vad händer med dem när vi går tillbaka till arbetsplatserna? Chef reder ut vad som gäller kring att ha husdjur på jobbet.
En kopp med texten
Arbetsmiljö

Techjätten: Så kommer vi att öppna kontoren igen

Torsdag är den nya måndag och kontorets fokus kommer inte längre att vara skrivbordsplatser. Det menar amerikanska techjätten Salesforce efter att ha analyserat data från sina medarbetare.
Collage: Retorikexpert Elaine Eksvärd samt bild på person som gäspar framför videomöte
Arbetsmiljö

3 digitala härskartekniker – och hur du bemöter dem

Att kolla på mobilen under videmötet eller stänga av kameran när en viss person pratar är exempel på digitala härskartekniker. Retorikexperten Elaine Eksvärd lär dig att upptäcka och bemöta dem.
Zoom-fria fredagar
Arbetsmiljö

De inför zoom-fria fredagar – för att motverka pandemitröttheten

Fredagar utan videomöten – så vill en av världens största banker stävja pandemitrötthet och förbättra hälsan bland medarbetarna.
Coronavirus och munskydd
Arbetsmiljö

Så minskar du smittspridningen på arbetsplatsen

Efter hemmet är jobbet den vanligaste platsen att bli smittad på. Här är de åtgärder som du som chef kan ta till för att minska smittspridningen.