9 av 10 vill fortsätta jobba på distans – men chefer längtar till kontoren

De flesta som arbetar på distans vill fortsätta med det åtminstone en dag i veckan, visar undersökningar – samtidigt som många chefer längtar tillbaka till kontoren.

Arbetsmiljö
Publicerad
En chef som kommit tillbaka till kontoret, samt en arbetsplats i hemmet

Medan covid-smittan återigen tilltar, rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla med möjlighet att jobba hemifrån att fortsätta med det. Och många verkar uppskatta tillvaron på hemmakontoren: av de som redan arbetar på distans vill 88 procent fortsätta med det åtminstone en dag i veckan i framtiden, visar en undersökning som bemanningsföretaget Randstad har gjort med hjälp av Sifo.

Undersökningen visar också att 38 procent anser sig vara lika eller mer produktiva på hemmakontoret som sin traditionella arbetsplats. En fjärdedel är lite eller mycket mindre produktiva därhemma, medan 37 procent inte märker någon skillnad alls, enligt enkäten som också pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren vid hemarbete. Störst andel av de tillfrågade, 77 procent, vill ha hjälp från sina chefer med förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

”Som arbetsgivare är det viktigt att hålla en tät dialog med sina medarbetare och stötta dem så mycket som möjligt vid distansarbete. I dessa tider är det också viktigt att inte endast hantera arbetsrelaterade frågor, utan även lägga tiden på att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och tillgodose deras behov”, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar en annan undersökning att chefer är mer negativt inställda till hemarbete än sina medarbetare:

”Chefer kan uppleva otydlighet om de inte kan se och prata med medarbetarna på plats. De kan bygga upp en bild av situationen som inte alltid stämmer och känna brist på kontroll”, säger organisationspsykologen Mattias Elg, som på uppdrag av Remote Lab tagit fram en rapport om erfarenheter av distansarbete under 2020.

Enligt rapporten vill 96 procent av de tillfrågade arbetstagarna gärna fortsätta att arbeta hemifrån även efter att corona-epidemin klingat ut, åtminstone delvis. Men 71 procent av de tillfrågade arbetsgivarna vill inte att deras medarbetare ska jobba på distans. Oförmåga att skapa tillit i den digitala världen och svårigheter att förlita sig på sin karisma via en skärm anges som ytterligare orsaker till chefernas olust inför hemarbetet och distansledarskapet som oundvikligen uppstår.

”Vi har kunnat se att många av medarbetarna har upplevt en ökad livskvalitet, framför allt för att det blir enklare att få ihop privatliv med arbetsliv. Chefer behöver möta det här och utveckla sina förmågor i att leda på distans. Medarbetarna kommer inte att vilja gå tillbaka till hur det var förut”, säger Mattias Elg till Arbetsvärlden.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden