En chef som kommit tillbaka till kontoret, samt en arbetsplats i hemmet

9 av 10 vill fortsätta jobba på distans – men chefer längtar till kontoren

De flesta som arbetar på distans vill fortsätta med det åtminstone en dag i veckan, visar undersökningar – samtidigt som många chefer längtar tillbaka till kontoren.

Medan covid-smittan återigen tilltar, rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla med möjlighet att jobba hemifrån att fortsätta med det. Och många verkar uppskatta tillvaron på hemmakontoren: av de som redan arbetar på distans vill 88 procent fortsätta med det åtminstone en dag i veckan i framtiden, visar en undersökning som bemanningsföretaget Randstad har gjort med hjälp av Sifo.

Undersökningen visar också att 38 procent anser sig vara lika eller mer produktiva på hemmakontoret som sin traditionella arbetsplats. En fjärdedel är lite eller mycket mindre produktiva därhemma, medan 37 procent inte märker någon skillnad alls, enligt enkäten som också pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren vid hemarbete. Störst andel av de tillfrågade, 77 procent, vill ha hjälp från sina chefer med förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

”Som arbetsgivare är det viktigt att hålla en tät dialog med sina medarbetare och stötta dem så mycket som möjligt vid distansarbete. I dessa tider är det också viktigt att inte endast hantera arbetsrelaterade frågor, utan även lägga tiden på att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och tillgodose deras behov”, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar en annan undersökning att chefer är mer negativt inställda till hemarbete än sina medarbetare:

”Chefer kan uppleva otydlighet om de inte kan se och prata med medarbetarna på plats. De kan bygga upp en bild av situationen som inte alltid stämmer och känna brist på kontroll”, säger organisationspsykologen Mattias Elg, som på uppdrag av Remote Lab tagit fram en rapport om erfarenheter av distansarbete under 2020.

Chef som sitter i hallkorridor

Läs också: Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Enligt rapporten vill 96 procent av de tillfrågade arbetstagarna gärna fortsätta att arbeta hemifrån även efter att corona-epidemin klingat ut, åtminstone delvis. Men 71 procent av de tillfrågade arbetsgivarna vill inte att deras medarbetare ska jobba på distans. Oförmåga att skapa tillit i den digitala världen och svårigheter att förlita sig på sin karisma via en skärm anges som ytterligare orsaker till chefernas olust inför hemarbetet och distansledarskapet som oundvikligen uppstår.

”Vi har kunnat se att många av medarbetarna har upplevt en ökad livskvalitet, framför allt för att det blir enklare att få ihop privatliv med arbetsliv. Chefer behöver möta det här och utveckla sina förmågor i att leda på distans. Medarbetarna kommer inte att vilja gå tillbaka till hur det var förut”, säger Mattias Elg till Arbetsvärlden.

Person som jobbar längre arbetsdagar vid hemarbete

Läs också: Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten

Micke Darmell håller i kursen inom effektiv digital möteskultur
Distanskurs 26 jan & 20 apr

Effektiva digitala möten

Aldrig förr har svenska chefer suttit i så många videomöten, men används tiden alltid på bästa sätt? Hitta kraften i en hållbar möteskultur och få effektiva digitala möten!

Relaterade artiklar

Collage: Orolig person i folksamling samt livspussel i form av ett pussel
Arbetsmiljö

Fler söker stöd för oro och relationer – färre för livspusslet

Ökad sjukskrivning, ökad efterfrågan på psykologsamtal och ergonomigenomgångar. De negativa konsekvenserna av pandemin för såväl arbetsgivare och medarbetare börjar synas.
Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.
Annonssamarbete Chef + Handelshögskolan i Stockholm

"Man är aldrig så bra som man tror"

Skandalrubriker om barnarbete orsakade en kris på Stora Enso.
Men ett par år senare utsågs de till Sveriges mest hållbara bolag. Sverigechefen Per Lyrvall berättar om vägen dit.

digital kbt kan hjälpa mot oro över coronakrisen
Arbetsmiljö

Digital hjälp effektivt vid covid-oro

Ett helt nyutvecklat digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19 har visat sig ha god effekt. Deltagarna hade också en signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet, enligt forskarna på Karolinska institutet.
fragortillmedarbetare
Arbetsmiljö

Tre frågor du borde ställa till dina medarbetare just nu

Under covid 19-krisen är det lätt att missa viktiga aspekter av ledarskapet. Här är tre frågor du borde ställa till dina medarbetare som chef.
Extrovert som jobbar hemifrån
Arbetsmiljö

Extroverta klarar hemarbetet bäst

Utåtriktade människor klarar omställningen till distansarbete bäst, visar en studie från Netigate.
Kontorslandskap
Arbetsmiljö

Forskare: "Öppna kontorsmiljöer risk för smittspridning"

En ny forskningsstudie framhåller nu en högaktuell fara med de omdiskuterade kontorslandskapen: den ökade risken för smitta i den öppna miljön.
När företag jobbar med ansvarsfrågan på nya sätt så ökar innovationskraften, visar ny forskning.
Annonssamarbete Chef + Handelshögskolan i Stockholm

5 steg: Växla till det nya sättet att jobba med innovation

Ny forskning visar att det behövs en koppling till ansvarsfullt ledarskap om bolag ska lyckas med sin innovation på lång sikt.
Här är fem steg för chefer och företag som vill hamna på rätt spår.

Illustration med kvinna som har ett zoom-möte i ett stökigt rum med tomflaskor.
Arbetsmiljö

Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland medarbetarna

Nästan 45 procent av cheferna märker tecken på missbruk bland sina medarbetare, visar Chefs undersökning. ”En anmärkningsvärt hög andel”, säger Anna Thulin, vd för expertorganisationen Alna.