7 tips – så leder du medarbetarna på distans

Distansjobb är framtiden, även efter de pågående massvaccineringarna mot covid 19 – det menar 90 procent av HR-cheferna i en enkät från globala konsultföretaget Gartner. Här är de bästa tipsen på hur du får det att funka som chef.

Arbetsmiljö
Publicerad
Distansjobbare under corona

Vid det här laget har de flesta organisationer åtskilliga månaders erfarenhet av distansarbete. Nu gäller det att planera för en framtid som mycket väl kan innebära fortsatt utbrett hemifrån-arbete, även om smittoläget avsevärt förbättras. Det menar globala konsultföretaget Gartner som förutspår att det nya sättet att jobba, på distans och bortom de traditionella kontoren, är här för att stanna oavsett de pågående massvaccineringarna. Här är de bästa tipsen på hur du som chef bäst leder dina medarbetare på distans och över tid.

1. Se upp för tecken på oro, ångest och stress
Utnyttja både samtal och indirekta observationer för att få grepp om medarbetarnas problem och situation. Tillvarata varje möjlighet att förklara att du bryr dig, och att du finns där som stöd.

2. Utrusta medarbetarna.
Säkerställ att alla har rätt prylar och teknik för att få distansarbetet att funka, vilket kan vara mer än bara en mobil och en laptop. Exempelvis kan det behövas en separat kamera för att få videomötena att löpa optimalt. Förutsätt inte att alla vet hur tekniken ska hanteras, eller att människor är bekväma i den virtuella miljön.

3. Främja dialog
En ständigt pågående tvåvägs-dialog mellan chefer och medarbetare bidrar till engagemang och förståelse för allas uppgifter och mål. Främja en sådan dialog genom att ge en realistisk bild av verksamheten, inklusive de positiva och negativa följderna av rådande situation.

4. Lita på medarbetarna
Som chef är det lätt att oroas eller kanske bli frustrerad över den förlorade direktkontakt med medarbetarna som distansarbetet onekligen innebär. Att försöka kompensera med detaljstyrning kan leda fel – det skapar bara ytterligare trötthet och ointresse bland redan stressade medarbetare. Lita i stället på att människor gör sitt bästa, vilket ofta blir fallet om de omges av ett stöttande ledarskap och bra struktur.

5. Förstärk värdegrunden
Många verksamheter har de senaste åren tryckt hårt på sin värdegrund, på hur mycket de bryr sig om sina anställda och betydelsen av en etiskt och fysiskt hållbar arbetsmiljö. Lyft fram dessa goda värderingar ytterligare, för att understryka dess vikt i en på många sätt kämpig situation – det kan bidra till ökat välbefinnande.

6. Använd mål och skapa klarhet
Roller och ansvarsområden kan verka mer oklara än förr, på grund av alla omvälvningar till följd av pandemin, med medarbetare som inte riktigt vet var de ska fokusera. Fokusera på vad var och en förväntas uppnå, på mål framför själva processen. Det kommer att skapa större klarhet, och en högre grad av engagemang.

7. Uppmuntra innovation
I en situation där företag och organisationer hukar till följd av covid 19-smittan, kan medarbetarna förståeligt nog vara ovanligt försiktiga och risk-obenägna. Samtidigt är det just i tider som dessa som behovet av nytänkande och alternativa lösningar kan vara av särskild vikt. Skapa möjligheter till innovation och tillfällen för medarbetarna att dela med sig av sina framsteg och lyckade lösningar, och ett extra skyddsnät för eventuella misslyckanden.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden