6 trender som formar arbetslivet efter sommaren

Nu har vi genomlevt över ett år i coronatider. Vad har året som gått fört med sig och vad kommer vi komma tillbaka till efter sommaren?

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En hand håller upp vad som ser ut att vara en kristallkula. I bakgrunden en solnedgång.

Här är 6 trender om de kommande årens arbetsliv, förutspådda av det stora, amerikanska undersökningsföretaget Gartner, som har utfört ett flertal olika undersökningar under pandemin och de senaste åren, skriver Harvard Business Review.

  • Arbetsgivare kommer inte enbart att hantera de anställdas arbetsliv utan även deras privatliv. Det har blivit tydligt under pandemin att arbetsgivare som stödjer de anställda även i deras privatliv får anställda som både mår bättre och levererar bättre. Det visar en undersökning som Gartner gjorde 2020. De arbetsgivarna hade en ökning på 23 procent av anställda som rapporterade att de hade fått bättre psykisk hälsa. 17 procent hade också fått en bättre fysisk hälsa. Det handlar till exempel om att stödja anställda som inte mår bra psykiskt eller som har ekonomiska problem.
  • Fler företag kommer att visa var de står i aktuella samhällsfrågor. De senaste åren har allt fler velat arbeta för arbetsgivare vars värderingar stämmer överens med deras egna. Under 2020 blev det ännu fler: 74 procent av de anställda förväntar sig att deras arbetsgivare ska vara aktiv i samhällsdebatten, enligt Gartner. Många förväntar sig även att arbetsgivaren ska göra mer än att bara visa var de står. Och det intressanta är att de arbetsgivare som har använt sina resurser för att aktivt påverka i samhällsfrågor också har blivit belönade med mer engagerade medarbetare.
  •  Lönegapet mellan könen riskerar att bli större. Många företag har redan börjat använda sig av olika former av hybridkontor: Några anställda jobbar hemifrån, andra på kontoret, någon kanske sitter på en co-working space eller på landstället. Enligt undersökningar är män mer benägna att återvända till kontoret medan kvinnor i större utsträckning vill fortsätta jobba hemifrån. Enligt Gartner tror mer än hälften av cheferna att anställda som jobbar på plats är mer produktiva än de som arbetar på distans,även om det faktiskt finns siffror som pekar på motsatsen. Vi kan alltså att hamna i en situation där chefer ger medarbetare på plats högre lön än de som jobbar på distans, vilket riskerar att slå mot kvinnor som grupp.
  • Det blir större flexibilitet inte bara gällande var folk arbetar utan även när. Det kommer att finnas fler jobb där anställda bedöms efter resultat snarare än efter att de arbetat ett visst antal timmar. Enligt en undersökning gjord av Gartner förra året var endast 36 procent av de anställda högpresterande på arbetsplatser med den klassiska 40-timmarsveckan. Arbetsplatser som istället erbjöd de anställda flexibilitet gällande när, var och hur mycket de arbetade ansåg att 55 procent av de anställda var högpresterande.
  • Fler arbetsgivare kommer att hyra in personal som har den kompetens de efterfrågar. De senaste åren har det skett en ökning med 33 procent av antalet kompetenser som arbetsgivare efterfrågar i jobbannonser. En del företag kommer istället för att anställa hyra in personal med rätt kompetenser under de aktuella tidsperioderna eller samarbeta med andra arbetsplatser och under kortare perioder hyra in personal som har de kunskaper som krävs.
  • Städer kommer att tävla mer och mer om att attrahera individuell arbetskraft snarare än att försöka få företag att flytta till deras stad. Det är en konsekvens av den nya tidens distansarbete som möjliggör för allt fler att bo på en plats och arbeta på en annan.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden